Tři důvody, proč do kampaní zapojit více poskytovatelů retargetingových řešení

V posledních letech jsme byli svědky rychlého vývoje programatického nákupu reklamy. Personalizovaný retargeting jako jedno z řešení založených právě na programatickém nákupu reklamy si upevnil svou pozici na trhu. Podle společnosti Magna Global narostou celosvětové výdaje na programatickou reklamu ze 14,2 miliardy dolarů v roce 2015 na 36,8 miliard v roce 2019. Což nakonec ukazuje i 49% meziroční růst v roce 2015. V roce 2019 transakční metody budou představovat více než polovinu útraty v rámci programatické reklamy. Co to ale bude znamenat pro inzerenty?

2016-04-21 15_54_18-Start

Na trhu je možné pozorovat masivní potenciál řešení založených na výkonu. Podle společnosti Marin Software využívá devět z deseti marketérů při správě online kampaní některou z forem retargetingu. V době, kdy téměř všichni e-commerce hráči využívají retargeting ke zvýšení konverzního poměru a ke zlepšení návratnosti investic, získává navrch ten, kdo dokáže tato řešení využít chytřeji.

Co v tomto případě znamená chytřeji? Když plánujete online kampaň, máte k dispozici mnoho možných poskytovatelů a miliony variant, z nichž můžete vybírat. Správnou volbu neuděláte bez poctivého průzkumu. Přesto se může stát, že po důkladném výběru zjistíte, že zvolené řešení nebylo optimální. Toto je důvod, proč byly vyvinuty strategie využívající více retargetingových řešení a objevily se odlišné techniky přístupu k vybraným uživatelům. Dnes je naprosto zřejmé, že spolupracovat pouze s jediným poskytovatelem retargetingových řešení není vždy ideální. Ve skutečnosti realizace kampaně s pomocí dvou nebo tří různých poskytovatelů může přinést lepší výsledky bez nutnosti dalších nákladů.

1) Širší přístup

Podle analýzy společnosti  RTB House, 85 % klientů po první testovací kampani změnilo retargetingovou strategii tak, aby zahrnovala více řešení. Proč se tak stalo?

V tomto velmi soutěživém prostředí musí marketéři přemýšlet o nejefektivnějších způsobech, jak oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků. Jinak se jim nepodaří zaujmout jejich pozornost. Každý z poskytovatelů retargetingových řešení používá k oslovení potenciálního zákazníka jiné dohody, cesty i metody. Většina společností se chlubí tím, že mají téměř 100% přístup ke všem uživatelům, ale když se podíváte na jejich denní dosah, v některých případech je výrazně nižší. Navíc existuje velká rozmanitost v typech inzerátů v displejové reklamě a ne v každém případě je jeden poskytovatel schopen nabídnout kreativy ve vhodném formátu.

To vše poukazuje na to, kolik uživatelů může jeden retargeter v určitém časovém horizontu oslovit a za jakou cenu. Takže když jeden z retargeterů je velmi efektivní z časového i finančního hlediska v oslovení zákazníků ze skupiny A, druhý retargeter dokáže lépe oslovit potenciální zákazníky ze skupiny B.

Když budete spolupracovat s více poskytovateli retargetingových řešení, budete mít k dispozici více možností zobrazení svých online marketingových aktivit. To bude mít zásadní vliv na to, jak a kde je tato reklama zobrazena a tím pádem se zlepší finální výsledek. V konečném důsledku to potom znamená, že můžete svou kampaň realizovat efektivněji v různých téměř oddělených skupinách, což povede k menšímu překrývání mezi jednotlivými kampaněmi a mnohem vyšší efektivitě.

2) Zdravá soutěživost

Dle poznatků RTB House více než 70 % největších zadavatelů retargetingové reklamy (včetně těch z e-commerce) zkouší během jednoho roku pouze jednoho poskytovatele retargetingu. Což vede k tomu, že mohou vybírat nejlepšího poskytovatele pouze v dlouhodobém horizontu.

Soutěživost mezi jednotlivými retargetery je jedním ze způsobů, jak zajistit, že poskytovatelé pracují na maximum. Pokud spolupracujete se dvěma firmami, obě musí být transparentní a musí dodávat hmatatelné výsledky. Díky takto nastavené spolupráci můžete také porovnávat průměrné prodejní náklady (average costs of sale – COS) a sledovat také další faktory. Navíc můžete realizovat vlastní testování retargeterů a sledovat, který z nich dodává nejlepší výsledky v každém marketingovém kanále.

3) Více cílů

Na retargeting je často nahlíženo jako na strategii s krátkodobými výsledky, jejímž cílem je přivést zákazníky zpět na stránku v horizontu několika dní po jejich poslední návštěvě. Existují však firmy, které využívají dlouhodobé retargetingové strategie s cílem připomínat se dřívějším zákazníkům (chtějí podporovat znalost značky) nebo chtějí přivést potenciální zákazníky zpět na stránky v období vysokých prodejů (např. u sezónního zboží).

Retargeting pomáhá udržovat povědomí o značce v okamžiku, kdy se zákazníci pohybují na internetu. Pomáhá také zvýšit pravděpodobnost opětovné návštěvy zákazníků, kteří v konkrétním obchodě už dřív nakoupili. Různí poskytovatelé retargetingu navíc umožňují flexibilitu ve vašich strategických cílech. Můžete tak mít rozličné krátkodobé cíle ovlivněné vaší středně a dlouhodobou marketingovou strategií. Může jít o určitý počet kliků, konverzí nebo čistě o obrat.

Je proto dobré pamatovat na to, že jediný retargeter nemůže maximalizovat výsledky napříč všemi marketingovými kanály a jednotliví poskytovatelé často používají odlišné reklamní inventory, kreativy (bannery) a algoritmy. Kampaně tak v místních kanálech realizují odlišně. Díky zapojení více retargeterů si rozšíříte přístup k vaší cílové skupině – k návštěvníkům, které byste rádi viděli zpět na vašich stránkách – a nebudete pouze cílit na jednoho zákazníka s pomocí obou nástrojů.

O RTB House

RTB House je globální technologická společnost specializující se na fullservisové retargetingové display reklamní kampaně tvořené přesně na míru každému klientovi.

Společnost vyvinula a implementovala svoji vlastní RTB (real-time bidding) technologii využívající sofistikované retargetingové scénáře, pokročilou segmentaci a optimalizaci v reálném čase. RTB House poskytuje svým inzerentům flexibilní možnosti při práci s jejich krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými cíly, a to s orientací na maximální výkon.

RTB House působí ve více než 30 zemích s hlavními pobočkami ve Varšavě, Praze, Moskvě a São Paulu. První kampaň realizoval RTB House v roce 2012 a po třech letech dosáhl rentability. V současnosti zajišťuje 850 unikátních kampaní pro své klienty v Evropě, Asii a Latinské Americe. Tým společnosti sestává z více než 120 profesionálů – expertů, analytiků, specialistů na zákaznickou péči a developerů.

Více informací na: www.rtbhouse.com/cz.