Nová verze softwaru Dell Statistica pomůže s lepší přípravou dat

Praha, 22. dubna 2016 – Společnost Dell uvádí novou verzi analytického softwaru Statistica. Přínosem aktualizace jsou nové funkce pro snazší přípravu strukturovaných i nestrukturovaných dat. Nová verze zároveň umožní nasazení analytických nástrojů přímo na místě, kde jsou data sbírána, tedy na zařízeních a vstupních branách kdekoliv na světě (tzv. Edge scoring). Disponuje také rozšířením tzv. in-database analytik na platformách jako Apache Hive, MySQL, Oracle a Teradata. Dell Statistica 13.1 je v České republice již dostupná. (TZ)

Jak moc je vývoj analytických softwarů důležitý, dokazuje poradenská společnost Gartner. Dle ní si bude do roku 2018 více než polovina velkých organizací po celém světě konkurovat využitím pokročilých analytických nástrojů a patentovaných algoritmů, což způsobí změny v celém odvětví. Gartner zároveň odhaduje, že do roku 2020 přitáhne prediktivní a přednastavená analytika 40 % nových investic do podniků v oblasti business intelligence a analytiky.

Zjednodušené pracovní postupy pro Citizen Data Scientists

Nejnovější verze programu Statistica nabízí řadu funkcí, jejichž cílem je vyhovět specifickým potřebám role zvané Citizen Data Scientist. Toto označení zahrnuje pracovníky, kteří se věnují datové analýze, ale není pro ně hlavní náplní práce. Společně se šablonami pro opakované použití (Statistica’s Reusable Process Templates) je nyní snazší šířit a sdílet pracovní postupy i s netechnickými uživateli. Profesionálové, kteří se věnují práci s daty, mohou s novou verzí softwaru vytvořit jednorázové analytické modely a pracovní postupy, a netechničtí analytici je mohou v rámci organizace opakovaně používat. To eliminuje nadbytečnou práci a umožňuje uživatelům efektivně využít analytiku k řešení skutečných obchodních problémů bez tradičně vyžadovaných technických znalostí.

Edge Scoring pro IoT analytiku

Využití softwaru Statistica 13.1 v kombinaci s Dell Boomi umožní uživatelům analyzovat jednotlivé části dat přímo na jakémkoliv zařízení nebo Gateway včetně Dell Edge Gateway 5 000 Series, a to kdekoliv na světě.

Rozšíření in-database analytiky pro komplexní datové prostředí

Nová verze rozšiřuje modul Native Distributed Analytics Architecture (NDAA) o schopnost dodat in-database analýzu do většího počtu databází. Uživatelé softwaru Statistica mohou nyní provádět in-database analýzu nejen v Microsoft SQL Server, ale i v Apache Hive (na Sparku), MySQL, Oracle a Teradata. Výhodou in-database analytiky je lepší výkon při analýze, jelikož probíhá přímo ve zdrojovém systému.

Analýza sítí pro lepší odhalování podvodů

Statistica 13.1 nyní nabízí také nové možnosti analýzy sítí, která uživatelům umožňuje kombinovat sílu prediktivní analýzy s lidskou expertízou za účelem odhalení podvodů. Uživatelé se mohou podívat na problémy novými způsoby pomocí vizualizace vztahů a zobrazováním grafických asociačních map pro rozklíčování komplexních sítí a vztahů.

Další funkce:

  • Vylepšení dashboardů, které umožňuje uživatelům snadno vizualizovat výsledky jakéhokoli analytického uzlu, stejně jako procesní vizualizace postavené na přehledech MAS (Monitoring and Alerting Server)
  • Vylepšená webová grafika dovoluje uživatelům distribuovat výstupy s moderním vzhledem v každém webovém prohlížeči
  • Vylepšené ověřování zadávání dat pro oblasti, které spoléhají na manuální vkládání dat

O společnosti Dell

Společnost Dell naslouchá svým zákazníkům a přináší inovativní technologie, řešení a služby s přidanou hodnotou, kterým mohou zákazníci po celém světě důvěřovat. Pro více informací navštivte www.dell.cz