SAP a Autism at Work na summitu Global Compact 2030

Minulý týden se společnost SAP, jeden z hlavních partnerů Global Compact 2030, zúčastnila summitu zaměřeného na oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelného podnikání. Do pražského Veletržního paláce se 4. května sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících celosvětovou budoucnost udržitelného podnikání, včetně paní Tererai Trent, vůdčí světové osobnosti v oblasti vzdělávání a postavení žen ve společnosti.  (TZ)

Za společnost SAP vystoupila Andrea Hepnerová, ředitelka SAP Business Services Centre Europe (SAP BSCE), která hosty v rámci panelu „Socialní inovace“ seznámila s programem Autism at Work. Tento program si klade za cíl získat zaměstnance s výjimečným talentem a zároveň podporovat diverzitu zaměstnanců společnosti SAP. Není chápán jako CSR aktivita. Česká republika je do programu zapojena od dubna 2015 jako jedna ze 7 zemí na celém světě. Pražská pobočka SAP BSCE zaměstnává 6 lidí s poruchou autistického spektra (PAS) a dává jim tak možnost uplatnit jejich speciální talent. Tito jedinci mají výjimečné schopnosti, především logické myšlení a smysl pro detail, a dokáží odhalit odchylky v datech a systémech. Na výběru vhodných kandidátů SAP spolupracuje na celosvětové úrovni s dánskou neziskovou organizací Specialisterne, v České republice s NAUTIS, Národním ústavem pro autismus z.ú.

V rámci osvětové kampaně „Porozumět autismu 2016“ Národního ústavu pro autismus uspořádala společnost SAP v dubnu speciální akci věnovanou právě projektu Autism at Work. Zaměstnanci SAP přišli 28. dubna oblečeni v modrém, aby vyjádřili podporu nejen svým kolegům s autismem. Modrá barva reprezentuje komunikaci a sebevyjádření, oblasti, se kterými jedinci s autismem bojují nejvíce. Den vyvrcholil osvětovou akcí, během níž se zaměstnanci SAP BSCE dozvěděli více o základních charakteristikách PAS a také o tom, jak ke kolegům s PAS v práci přistupovat. Na akci vystoupili i kolegové, kteří jsou součástí programu Autism at Work.

Společnost SAP by se ráda v počtu zaměstnanců s poruchou autistického spektra přiblížila poměru v populaci, tedy 1 %.