Společnost Ipsen využívá platformu 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes pro vývoj a výzkum léčiv

PRAHA/VELIZY-VILLACOUBLAY, Francie – 11. května 2016 — Společnost Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, světový lídr v oblasti návrhářského 3D softwaru, digitálního 3D modelování a řízení životního cyklu výrobku (PLM), a farmaceutická skupina Ipsen spolupracují na inovativních programech pro výzkum a vývoj léčebných řešení s využitím platformy 3DEXPERIENCE. (TZ)

Skupina Ipsen využije řešení „Designed to Cure“ k urychlení transformace svých procesů výzkumu a vývoje i k objevování nových léčebných řešení. Platforma disponuje funkcemi pro integraci údajů, modelování a simulaci. Ty umožňují získat ucelenější informace o dysregulacích spojených s nemocemi a zároveň zdokonalují a zrychlují identifikaci vhodných kandidátů na nové léky. Dalším cílem projektu je optimalizace procesů výzkumu a vývoje multidisciplinárních týmů společnosti Ipsen, které se nacházejí přímo v srdci předních biotechnologických
a přírodovědných center ve Francii, Velké Británii a Spojených státech. Do optimalizace procesů se zapojí i partneři skupiny Ipsen, kteří s ní spolupracují na vývoji léčiv. Patří mezi ně mimo jiné špičkoví vědci, biotechnologické společnosti a organizace provádějící klinické výzkumy.

„Aplikace této sady inovativních nástrojů představuje zásadní krok vpřed v našem pětiletém partnerství s Dassault Systèmes, jehož předmětem byla spolupráce na projektu BioIntelligence,“ uvedl Claude Bertrand, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj a ředitel pro vědu ve společnosti Ipsen. „Ipsen, coby klíčový vědecký partner, má ‚otevřené inovace‘ přímo vepsané ve své DNA a tato nová digitální platforma určená ke spolupráci nám nyní usnadní přinášet pacientům pokrokové léčebné technologie a postupy.“

„Virtuální svět otevírá farmaceutickému průmyslu cestu ke zcela novým způsobům spolupráce, umožňuje propojit i nespřízněné vědní obory a simulovat složité jevy týkající se biologie člověka lépe, než kdy dříve,“ říká Jean Colombel, viceprezident pro vědy o živé přírodě ve společnosti Dassault Systèmes. „Naše spolupráce se skupinou Ipsen na aplikaci platformy 3DEXPERIENCE přispěje k rozšíření technologií pro 3D simulaci propojením různých přírodovědných oborů
a vývojem nejnovějších léčebných řešení.“

Více informací o řešeních Dassault Systèmes v oblasti přírodních věd naleznete na  http://www.3ds.com/industries/life-sciences/

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 210 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com.

CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES, 3DEXCITE včetně loga 3DEXPERIENCE ve tvaru kompasu a 3DS jsou registrované obchodní značky Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společnosti v USA a/nebo dalších zemích.

Ipsen

Ipsen je globální farmaceutická skupina zaměřená na specializovaná řešení, jejíž tržby v roce 2015 přesáhly 1,4 miliard eur. Ipsen prodává přes 20 léků ve více než 115 zemích a ve více než 30 zemích má přímé obchodní zastoupení. Společnost se chce stát světovým lídrem v oblasti specializovaných léčebných řešení pro invalidizující onemocnění. Skupina odborně působí v onkologii, neurovědách a endokrinologii (pro děti i dospělé). O jejím úsilí v oblasti onkologie nejlépe svědčí rozrůstající se portfolio účinných léčebných postupů, jež zlepšují kvalitu péče o pacienty trpící rakovinou prostaty, rakovinou močového měchýře nebo neuroendokrinními nádory. Ipsen má silnou pozici i v oblasti primární péče. Skupina navíc zastává aktivní politiku uzavírání partnerství. Její oddělení výzkumu a vývoje, zaměřující se především na inovativní diferencované technologické platformy, peptidy a toxiny, sídlí v předních biotechnologických a přírodovědných centrech (Les Ulis/Paříž-Saclay, Francie; Slough/Oxford, Velká Británie; Cambridge, USA). V roce 2015, dosáhly náklady na výzkum a vývoj téměř 193 milionů eur. Skupina zaměstnává po celém světě více než 4 600 lidí. Akcie společnosti Ipsen jsou obchodovány v segmentu A na burze Euronext Paris (kód cenných papírů: IPN, kód ISIN: FR0010259150) a splňují podmínky pro poskytnutí služby „Service de Règlement Différé“ („SRD“). Skupina je vedena na indexu SBF 120. Společnost Ipsen implementovala program Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR) a její depozitní certifikáty jsou ve Spojených státech obchodovány mimoburzovně pod symbolem IPSEY. Více informací naleznete na stránkách www.ipsen.com.