Skypicker se změnil na Kiwi.com

Brno, Česká republika, 20. května 2016 – Brněnský vyhledávač letenek Skypicker se od středy změnil na Kiwi.com. Důvodem změny jména společnosti je nová byznysová strategie, která počítá s rozšiřováním služeb mimo rámec letecké dopravy a s dalším růstem na trzích s velkým potenciálem. (TZ)

„Název Skypicker už nadále neodrážel dlouhodobou vizi společnosti, která počítá s rozšířením našich služeb nad rámec letecké dopravy a s dalším růstem na trzích s vysokým potenciálem. Zároveň jsme si vědomi toho, že si nás naši zákaznici pletli s konkurencí. Přitom naše služby jsou natolik rozdílné, že považujeme za nutné tuto odlišnost dát na vědomí i prostřednictvím jména. Vzhledem k tomu, jak rychle jsme v posledním roce rostli a jak rychle se vyvíjí náš produkt, jsme se rozhodli tuto změnu udělat právě teď,“ uvedl zakladatel a ředitel Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Důvody pro volbu jména Kiwi.com vysvětluje marketingový ředitel Martin Janovčík:  „Slovo kiwi je krátké, lehce zapamatovatelné a existuje jen velmi málo jiných slov, která mají v každém jazyce stejnou výslovnost, pravopis a zároveň i význam. Kiwi je jedním z nich. A to nejen v anglicky mluvících zemích, ale i ve zbývajících částech světa. Název je díky tomu jednoduše zapamatovatelný a rozpoznatelný ve všech jazykových mutacích, což nám propůjčuje ten správný globální potenciál. Zároveň slovo kiwi vyvolává téměř výhradně kladné konotace, spojené s ovocem, poměrně roztomilým opeřencem a v angličtině i  s lidmi z Nového Zélandu.“

Nové jméno společnosti však není Kiwi, ale Kiwi.com. Tímto způsobem se společnost vyhýbá spojování jejího jména s ovocem či ptákem kivi. Cílem je předejít zaměňování s jinými firmami či produkty, které působí na lokálních trzích v Austrálii či na Novém Zélandu.

„Tento fakt je důležitý pro úspěšné uvedení značky a její konzistenci. Tato prémiová doména je něco, co nás skutečně odlišuje, a otevírá nám prostor pro další produktovou expanzi. Pevně věříme, že za krátký čas bude pro naše zákazníky existovat pouze jedno Kiwi, a to s přídomkem .com,“ dodal Janovčík.

Společnost Kiwi.com zaplatila za svou doménu celkem 800 tisíc dolarů, tedy něco kolem 19 milionů korun. Celková suma za rebranding firmy bez započítání ceny domény nepřesáhla milion korun. Náklady rebrandingu sestávaly zejména z obsahového marketingu především

v anglicky hovořících regionech. Celý proces rebrandingu započal začátkem února a netrval déle než tři měsíce.