Uber a Dopravní fakulta Českého vysokého učení technického uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci

Praha, 1. června 2016 –  Společnost Uber se rozhodla spojit síly s Fakultou dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Spolupráce s touto respektovanou akademickou institucí je zaměřená na výzkum rostoucích ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů fungování tzv. inteligentních měst (Smart cities) a sdílené ekonomiky. Oficiální partnerství zajistí úzkou spolupráci mezi technologickými experty Uberu s výzkumníky a studenty Fakulty dopravní ČVUT, kteří tak od teď mohou detailně zkoumat a analyzovat globální úspěch fenoménu, tzv. služeb na vyžádání (OD – on-demand), peer-to-peer přepravních služeb, a také jeho významu a přínosu pro společnost. Výsledkem partnerství soukromého a veřejného sektoru je přímé zapojení vědců do vývoje nových obchodních a technologických inovací. (TZ)

„Dostupnost mnoha digitálních technologií a pokrokových služeb, se podařilo zvýšit jen díky neúnavnému nadšení lidí pro inovace a schopnosti myslet dopředu. Tento přístup je přirozeně vlastní vědcům a studentům progresivních vysokých škol, ke kterým Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze jednoznačně patří. Startujeme spolupráci s experty, jejichž rozsah odborných znalostí je obdivuhodný. Při vzrušujících objevech Uber podpoří i nastupující generaci mladých, talentovaných českých vědců a inženýrů,“ potvrzuje Rob Khazzam, generální ředitel Uber pro střední Evropu. „Naše spolupráce je nyní na počátku a ještě jen uvidíme, čeho všeho můžeme společnými silami dosáhnout. Navzdory tomu, již nyní děkujeme panu Prof. Miroslavu Svítkovi, děkanovi Fakulty dopravní ČVÚT, za spolupráci a věříme, že se nám podaří naplnit vize inteligentních měst 21. století,“ dodal R. Khazzam.

„Moderní technologie stále více pronikají do našeho každodenního života a významným způsobem mění modely našeho chování. Informace se stávají důležitým parametrem v našem rozhodování, a pokud jsou tyto informace spolehlivé a aktuální, stávají se součástí managementu tak složitého systému jako je dopravní obslužnost města. Integrací stávajících informací s unikátními daty od společnosti Uber, dokáží naši odborníci lépe modelovat poptávku po mobilitě a lépe porozumět potřebám uživatelů, což může přinést celou řadu benefitů pro velká města v ČR, zejména pro Prahu“, potvrzuje děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav Svítek. „Od vzájemné spolupráce si též slibuji zapojení našich odborníků do mezinárodních projektů, které společnost Uber řeší s partnerskými zahraničními univerzitami,“ doplňuje prof. M. Svítek.

Memorandum o spolupráci mezi Uber a ČVUT pokrývá tyto konkrétní oblasti:

  • Zahájit průběžnou vzájemnou koordinaci a identifikovat jednotlivé oblasti pro vzájemnou spolupráci
  • Identifikovat, analyzovat a případně rozvíjet programy spolupráce, jako je například výměna odborníků, realizace společných projektů, organizace bilaterálních / společných seminářů, atd.
  • Vyměňovat si jakékoli informace a / nebo dokumenty nezbytné pro dosažení cílů společných cílů
  • Výměna názorů o nejlepších tržních a regulačních postupech, které se týkají inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
  • Usilovat o rozvoj a realizaci projektů v oblasti inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
  • Pravidelně společně komunikovat a vzájemně se informovat o novinkách, které mohou sloužit jako základ pro společné aktivity.

Fotografie z podpisu memoranda naleznete zde: http://bit.ly/UberCVUT

O společnosti Uber

Uber je technologická firma, která momentálně působí ve více než 400 destinacích po celém světě, kde se díky její aplikaci může cestující svézt s nejbližším dostupným řidičem. V Praze působí od roku 2014 s luxusním produktem UberBLACK a nízkonákladovým uberPOP. V současnosti má Uber v Praze přes 1.000 aktivních partnerských řidičů a 35.000 aktivních cestujících.

O Fakultě dopravní, ČVUT v Praze

Založením Fakulty dopravní v létě roku 1993 vyjádřilo vedení Českého vysokého učení technického v Praze svoji vůli nezaostávat za předními světovými univerzitami a reflektovat do svých vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a techniky, ale i rozvoj oborů přesahujících svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské činnosti a jejich systémové uspořádanosti co do času a prostoru. Současný proces globalizace světových telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje; v praktických aplikacích se to projevuje například ve zdokonalování grafikonů železniční dopravy nebo v systémové výstavbě kombinovaných druhů dopravy s ohledem na environmentální dopady. Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace, které připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií.