Studie Cisco: do roku 2020 bude v regionu střední a východní Evropy k internetu připojeno 1,9 miliardy zařízení

Svět v roce 2020 podle Cisco: V příštích pěti letech v regionu střední a východní Evropy stoupne počet zařízení nositelné elektroniky na 48 milionů, počet televizí s přístupem na internet překročí 210 milionů a propojených zařízení M2M bude více než 900 milionů. V důsledku toho také průměrný uživatel internetu vygeneruje v roce 2020 osmkrát více dat než v současnosti. Čtvrtina veškerého internetového provozu bude pocházet z mobilních připojení. (TZ)

Praha 8. června 2016 – Podle analytické předpovědi Cisco Visual Networking Index (VNI) pro období 2015 až 2020 se v regionu střední a východní Evropy během pěti let zvýší počet zařízení připojených k internetu ze současných 1,2 miliardy na 1,9 miliardy. Za stejné období stoupne také počet televizí s přístupem na internet na 211 milionů (v roce 2015 jich bylo 87 mil.) a zařízení nositelné elektroniky ze současných pěti na 46 milionů. Rozšiřování komunikace machine-to-machine (M2M) způsobí, že do roku 2020 bude 909 milionů těchto připojení. Dopad takových změn se projeví ve výrazném nárůstu datového provozu. Studie předpovídá, že za pět let průměrný uživatel v našem regionu přenese měsíčně 37,6 GB dat, přičemž v roce 2015 to bylo jen 4,4 GB. Cisco také očekává více než čtyřnásobný nárůst přenosových rychlostí u mobilů na 10,6 Mbps.

„Náš svět se stále více digitalizuje a vše se propojuje. Data se pro podniky i státy stávají majetkem strategického významu. Schopnost zabezpečit data, analyzovat je a poskytovat na jejich základě nové služby se stává zásadním faktorem úspěchu. Poznatky letošní studie VNI odhalují jednoznačný trend růstu počtu připojení v rámci internetu věcí a M2M. Právě to jsou cesty, jak automatizovaně získávat data z nejrůznějších procesů,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR. „Kvůli rozvoji pokročilých video služeb a aplikací M2M stoupne poptávka po rychlejším připojení k internetu a budou se zvyšovat i nároky na kapacitu sítí, její škálovatelnost a především na bezpečnost.“

Ve znamení internetu věcí a M2M

Aplikace jako kamerový dohled, inteligentní měřidla, digitální snímače zdravotního stavu a řada dalších služeb typu M2M kladou nové požadavky na kapacitu sítí a postupně zvyšují objemy přenášených dat. Celosvětově vzroste počet spojení typu M2M téměř trojnásobně ze 4,9 miliardy v roce 2015 na 12,2 miliardy v roce 2020.

Nejrychleji mezi M2M aplikacemi poroste segment spotřebitelských zařízení pro sledování zdravotního stavu, a to ze 144 milionů v roce 2015 pětinásobně na 729 milionů v roce 2020. Na segment připojených domácností připadne největší počet M2M spojení a poroste ze 2,4 miliardy v roce 2015 na 5,8 miliard v roce 2020, tedy téměř na polovinu všech M2M spojení.

Video ve vysokém rozlišení standardem

Video služby a obsah stále převažují nad všemi ostatními aplikacemi. Internetové video do roku 2020 dosáhne 79 % globálního internetového provozu oproti 63 % v roce 2015. Svět v roce 2020 shlédne tři biliony minut internetového videa měsíčně, což celkem činí pět milionů let videa nebo zhruba jeden milion minut videa každou sekundu. Video ve vysokém (HD) a velmi vysokém (UHD) rozlišení se bude v roce 2020 na datovém provozu internetového videa podílet 82 % oproti 53 % v roce 2015.

Nárůst útoků typu DDoS

Stoupající závislost na mobilních a pevných širokopásmových sítích způsobuje, že se u poskytovatelů služeb, státní správy, podniků i spotřebitelů dostává do popředí zájmu bezpečnost. Útoky DDoS mohou paralyzovat sítě zahlcením serverů a síťových prvků datovým provozem z mnoha zdrojů zároveň. Nová analýza DDoS ukazuje, že tyto typy narušení bezpečnosti mohou představovat až 10 % celkového internetového provozu jednotlivých zemí. V průběhu následujících pěti let podle odhadů vzroste počet DDoS útoků z 6,6 na 17 milionů ročně.

Další zjištění a mezníky globální prognózy vývoje datového provozu a trendu šíření služeb:

  • Rychlost širokopásmového připojení se globálně téměř zdvojnásobí z 24,7 Mb/s v roce 2015 na 47,7 Mb/s v roce 2020.
  • Způsob, jakým se spotřebitelé i firemní uživatelé připojují k IP sítím, se přesouvá z počítačů k mobilním zařízením. V roce 2020 bude pocházet 71 % celkového IP provozu na jiná zařízení než osobní počítače, tj. tablety, chytré telefony a televizní přijímače, zatímco v roce 2015 to bylo 47 %.
  • V roce 2020 budou chytré telefony generovat 30 % celkového IP provozu, zatímco podíl osobních počítačů poklesne na 29 %.
  • Online hry budou představovat nejrychleji rostoucí internetovou službu pro domácnosti, kde se očekává nárůst počtu uživatelů z 1,1 miliardy v roce 2015 na 1,4 miliardy v roce 2020.
  • V segmentu spotřebitelských mobilních služeb nejrychleji porostou služby lokalizace mobilních zařízení, a to z 807 milionů uživatelů v roce 2015 na více než 2,3 miliardy v roce 2020.
  • Stolní/osobní videokonference budou nejrychleji rostoucím segmentem podnikových internetových služeb, jejichž počet uživatelů vzroste z 95 milionů v roce 2015 na 248 milionů v roce 2020.
  • Celosvětový počet veřejných přístupových bodů Wi-Fi sítí včetně domácích vzroste v letech 2015-2020 sedminásobně z 64 milionů na 432 milionů.

Budete-li mít zájem, můžete si plné znění studie (v angličtině) přečíst zde.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.