Od července bude v NetMonitoru k dispozici údaj o počtu reálných uživatelů internetových stránek za všechna měřená koncová zařízení dohromady

Praha 23. června 2016 – V rámci projektu měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor bude od  července 2016 k dispozici údaj o celkovém počtu reálných uživatelů za všechny platformy dohromady, tedy počet uživatelů, kteří navštěvují internet z PC, mobilu nebo tabletu. (TZ)

Nová metrika v online aplikaci NetMonitoru OLA bude dostupná v denních, týdenních i měsíčních datech, včetně návštěvnosti ze zahraničí. Dosud byla data k dispozici pouze za jednotlivé platformy koncových zařízení separátně, přičemž nebylo možné je z důvodu překryvu uživatelů napříč platformami sčítat. „Celkový počet reálných uživatelů umožní souhrnný pohled na návštěvnost internetových stránek nebo videí bez ohledu na typ koncového zařízení uživatele, po kterém dlouho volají jak měřená média, tak i odběratelé dat,“ komentoval novou metriku Ján Simkanič, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které je zadavatelem NetMonitoru. Nově tedy každý provozovatel webové stránky bude moci uvádět celkový počet reálných uživatelů, aniž by se dopustil metodické chyby. Zároveň bude vědět, kolik uživatelů na stránky přistupuje z PC, mobilu nebo tabletu.

Jednotka RU (reálný uživatel), kterou používá projekt NetMonitor, slouží na českém trhu jako jednotná měna k plánování a prodeji reklamy. Výstupy z NetMonitoru jsou mezi sebou porovnatelné a veřejně publikovatelné. To představuje hlavní rozdíl oproti volně dostupným analytickým nástrojům, které měří návštěvnost pouze na úrovni prohlížečů (cookies), což nevypovídá o počtech skutečných lidí.