Canon CZ díky zpětnému odběru elektrozařízení loni ušetřil 44 tisíc litrů ropy

Praha, Česká republika, 24. června 2016 – Společnost Canon se při svém podnikání soustředí na ekologickou a odpovědnou stránku věci. Pravidelně zapojuje své zaměstnance i zákazníky do řady projektů spojených s recyklací a tříděním odpadu a celosvětově tak patří mezi top 5 % firem s nejlepším výkonem v oblasti udržitelnosti. Jen v České republice se společnosti Canon CZ v minulém roce díky zpětnému odběru elektrozařízení podařilo uspořit bezmála 44 tisíc litrů ropy, z níž by mohlo vzniknout palivo potřebné k ujetí 644 tisíc kilometrů v běžném osobním automobilu. (TZ)

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že firma Canon CZ odevzdala v loňském roce k recyklaci 25 422 kg elektrozařízení. „Tím jsme uspořili 616 MWh elektřiny, 43 797 litrů ropy, 2 354 m3 vody a 11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 113 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 488 tun,“ říká Helena Indráková, Sustainability Manager ve společnosti Canon CZ.

Velký přínos má také program recyklace tonerových kazet. Canon byl první společností, která tento program zavedla již v roce 1990. Zákazníci jej mohou využívat bezplatně ve 24 zemích. Celosvětově stojí za recyklací více než 344 tisíc tun kazet, díky čemuž bylo možné ušetřit zhruba 232 000 tun nových surovin a asi 502 000 tun CO2. Více informací o něm lze nalézt na webových stránkách společnosti.

Závazky společnosti Canon k udržitelnému rozvoji korespondují s odpovědným přístupem k podnikání, společnosti i životnímu prostředí a naplňují smysl firemní filosofie Kyosei – žít a pracovat společně pro společné blaho. Společnost Canon bude i nadále sledovat a vyhodnocovat dopady svých kroků na okolní prostředí, a to tak, aby mohla identifikovat způsoby, jak zlepšit udržitelnost rozvoje ve všech oblastech podnikání.

-KONEC-

O společnosti

Společnost Canon Europe je dceřinou společností japonské společnosti Canon Inc., předního světového inovátora a poskytovatele fotografických a zobrazovacích technologií.

Společnost Canon, Inc., byla založena v roce 1937 a již více než 70 let úspěšně působí v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon.cz.