Počet černých skládek meziročně vzrostl o více než třetinu. Nejrizikovější je jih Moravy a okolí Prahy

Množství nelegálního odpadu vyvezeného do přírody rapidně přibývá. Podle aktuálních statistik se počet černých skládek meziročně zvýšil o více než třetinu. Zatímco v roce 2014 bylo evidováno 800 černých skládek, loni počet vzrostl na 1 800. Aktuálně se s problémem nelegálně uloženého odpadu nejvíce potýká Jihomoravský kraj a Středočeský region spolu s Prahou. Nejrizikovější skupinu odpadu přitom podle odborníků představují neidentifikovatelné tekutiny a vysloužilá elektronika. (TZ)

Přestože za existenci černých skládek hrozí statisícové pokuty, jejich množství rok od roku rapidně vzrůstá. V současné době je v České republice nahlášeno 6 916 nelegálních skládek. „Existenci černých skládek lidé nahlašují stále více. Oproti roku 2014, kdy jsme zaregistrovali 800 hlášení, vzrostl počet nahlášených skládek v loňském roce o tisícovku,“ uvedl Miroslav Kubásek z iniciativy ZmapujTo.cz, která eviduje černé skládky po celé České republice.

Nejvíce hlášených skládek má aktuálně Jihomoravský kraj, Středočeský kraj a Praha. „Velký podíl na tom má skutečnost, že dané oblasti pokrývají největší města a žije tu hodně lidí. Osobně bych očekával ještě vyšší počty skládek v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji, které patří z pohledu životního prostředí k těm více postiženým. Lidé v těchto místech jsou ale nejspíš méně všímaví ke svému okolí a černé skládky tolik nehlásí,“ doplňuje Kubásek. Nejméně černých skládek lze nalézt naopak ve Zlínském a Pardubickém kraji, na Vysočině a také v okolí Chráněných krajinných oblastí, které bývají více kontrolovány.

Zatímco počet černých skládek narůstá, druh vyvezeného odpadu se podle odborníků příliš nemění. Většinou jde o komunální odpad, odpadní materiál ze staveb a demolic, starý nábytek nebo ojeté pneumatiky. Stále častěji lze však narazit na nebezpečný odpad ve formě tekutin, odhozené elektroniky či baterií. „Elektroodpad a baterie jsou v přírodě téměř nerozložitelné, dle odhadů by jejich rozklad trval 200 až 500 let. Do přírody ani na skládky navíc baterie nepatří, protože se z nich uvolňují nebezpečné látky, které mohou kontaminovat půdu, vodu nebo ovzduší a ohrozit zdraví zvířat i lidí,“ sdělil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Vzniku černých skládek lze podle odborníků předcházet lepším dohledem na rizikových místech, vyššími sankcemi i zvýšenou informovaností veřejnosti o tom, jak se zbavit nepotřebného odpadu. „Pro mnoho lidí je stále jednodušší odpad vyhodit ven nebo do koše. Dnes již přitom existuje spousta možností, jak se nepotřebných věcí ekologicky zbavit,“ řekl David Vandrovec s tím, že vše jde navíc udělat pohodlně a bezplatně. „Kromě klasických sběrných míst mohou lidé například k odvozu vyřazených elektrospotřebičů zdarma využít projekty reBALÍK, nebo Buď líný, který jim zajistí odvoz odpadu přímo z domácnosti,“ uzavřel Vandrovec.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

O projektu ZmapujTo

 

První verze ZmapujTo.cz (www.ZmapujTo.cz) vznikla v květnu 2012 jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a přispět tak k řešení této problematiky. Projekt se zaměřil na občany, kterým se nelíbí černé skládky v jejich okolí a chtějí s tím něco udělat. Jako nejvýhodnější forma mapování se jevilo zpřístupnění moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro monitoring skládek. Skládku dokázal díky mobilním aplikacím velmi jednoduše a rychle nahlásit každý uživatel chytrého telefonu, další možností bylo nahlášení skládky prostřednictvím interaktivního webového formuláře.

Po dobu fungování první verze bylo nahlášeno více než 2 500 černých skládek, do projektu se aktivně zapojilo přes 40 měst a obcí. V březnu 2014 byla spuštěna druhá verze ZmapujTo.cz, která umožnila hlásit nejen černé skládky, ale i celou řadu dalších problémů, na které v přírodě či ve městech lze narazit. Aktuálně je v systému celkem přes 7 000 hlášení a informace o nových hlášeních jsou zasílány na více jak 900 měst a obcí.

ZmapujTo.cz také velmi úzce spolupracuje s celorepublikovou úklidovou akcí „Ukliďme Česko“, která pro plánování úklidů využívá nahlášené černé skládky. Během druhého ročníku akce se na jaře 2015 podařilo za pomoci více jak 30 000 dobrovolníků uklidit přes 1 000 t odpadů z černých skládek v celé České republice (www.UklidmeCesko.cz).

 

Označeno tagem