ŠKODA AUTO VŠ bude vychovávat nové manažery v Praze

PRAHA 19.8. 2016 – Soukromá vysoká škola ŠKODA AUTO VŠ otevírá v akademickém roce 2016/2017 nový studijní obor. Díky smlouvě s Unicorn College se tak studenti mohou vzdělávat v navazujícím magisterském cyklu oboru Podniková ekonomika a management provozu v Praze.  (TZ)

Magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu je výsledkem první spolupráce mezi Unicorn College a ŠKODA AUTO Vysoká škola. Smlouvu o ní podepsali již v červenci minulého roku majitel společnosti Unicorn Vladislav Kovář a Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO.

ŠKODA AUTO VŠ podle rektora Pavla Mertlíka hledala dlouho na akademické půdě partnera s podobnou filosofií:

„Partnera, který studenty již při studiu propojuje s praxí a připravuje je tak i na nejnáročnější výzvy, se kterými se na trhu práce setkají. Toho jsme nalezli právě v Unicorn College. Věřím tak, že spolupráce mezi ŠKODA AUTO Vysokou školou a Unicorn College bude pro studenty, absolventy i pro obě instituce přínosnou.“

Nový obor podle Mertlíka není zaměřen pouze na oblast podnikové logistiky, kvality a provozu, ale studentům dá hlubší vhled i do informačních technologií podniku.

„Jde o kombinaci znalostí, která je v dnešní době u zaměstnavatelů velmi žádaná,“ podotýká Pavel Mertlík.

Cílem oboru je vychovávat podnikové ekonomy s hlubokými znalostmi v oblasti optimalizace a simulace výrobně-technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby včetně důsledné aplikace počítačové a komunikační podpory.

Studenti ŠKODA AUTO VŠ se mohou přihlásit jak do prezenční, tak kombinované formy studia. Délka studia bude dva roky (4 semestry) a zakončeno bude inženýrským titulem. Obor Podniková ekonomika a management provozu má širší studijní zaměření v rámci projektového řízení, projektování dodavatelských a provozních řetězců na základě filozofie The Total Supply Chain výrobního managementu a s ním souvisejícího managementu integrace nákupu, výroby a odbytu.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si mohou nově zvolit předměty specificky zaměřené na oblast informačních technologií. Po absolvování studia tak mohou nově k diplomu získat ještě speciální certifikát IT specialista.

‚‚Studentům ŠAVŠ se díky naší spolupráci nabízí také zajímavé volitelné předměty z oblasti ICT, jež jsou zajišťované lektory, kteří působí také na Unicorn College,‘‘ říká rektor Unicorn College Jan Čadil.

Samozřejmostí pro studenty jsou i odborné praxe či studijní pobyty, které je možné vykonávat nejenom ve ŠKODA AUTO či u jiných partnerských podniků školy v České republice, ale také u zahraničních partnerů a institucí v rámci programu Erasmus. Posluchači si tak mohou vybrat jednu z více než 35 partnerských univerzit nebo některou ze společností koncernu Volkswagen.