Polovina Čechů díky mobilním datům méně plánuje a každý šestý se lépe seznamuje

 

  • 60 % Čechů spotřebuje měsíčně do 500 MB mobilních dat
  • Nejspokojenější jsou Češi s pokrytím signálem, méně již s cenou za data

 

  • Češi spotřebují 70 % dat na komunikaci na sociálních sítích a přehrávání videa (TZ)

Závěry vyplývají ze studie „Češi a mobilní data 2016“, kterou vypracovala KPMG Česká republika na základě průzkumu, do něhož se zapojilo přes 1 800 uživatelů mobilního internetu a který má za cíl zmapovat chování platících uživatelů mobilního internetu. Ten dnes v Česku využívá 55 % lidí ve věku 18 až 64 let. To je o 10 procentních bodů více než v roce 2012.

„Za rychlým rozvojem mobilního internetu stojí na jedné straně rychlé budování datové sítě LTE, marketingové strategie operátorů a snížení cen chytrých telefonů, na druhé pak změna životního stylu uživatelů, ke které tento nový technologický standard vedl,“ říká Ondřej Holek, který v KPMG Česká republika odpovídá za služby pro sektor telekomunikací.

„Zatímco v roce 2014 pokrývalo LTE 15 % populace Česka, v současnosti je to již 92 % a ČR je tak v tomto ohledu na evropské špici. Ve spotřebě dat jsou Češi s průměrnými 600 MB naopak stále pod evropským průměrem,“ dodává Ondřej Holek. „Pokud se podíváme na spotřebu mobilních dat v ostatních zemích, tak jednoznačně vedou Švédsko, Finsko, Japonsko a Jižní Korea, kde se spotřeba dat pohybuje v násobcích tohoto průměru,“ dodává Holek.               

Více sebevzdělání, lepší cestování, méně plánování  

Dvě třetiny respondentů ve věku 18–24 let se spoléhají na okamžitou dostupnost dat a méně plánují. Třicet procent respondentů také uvedlo, že z mobilu řídí své finance. Pětina lidí pak méně sleduje televizi a více videa v mobilním telefonu.

Mobilní internet také přinesl zásadní změnu v osobním životě uživatelů. Každý šestý uživatel uvedl, že díky němu omezil setkávání s přáteli a na druhou stranu se také každý šestý respondent lépe seznamuje s novými lidmi a partnery.

„Mladší generace mobilní internet vnímá jako zcela přirozenou součást života. Stejně pevně se zabydluje i v návycích starších uživatelů. Usnadňuje jim navigaci, umožňuje okamžitě získávat informace a návody a zpřístupňuje zábavu,“ říká Ondřej Holek.

Třetina respondentů uvedla, že díky mobilnímu internetu věnuje více času sebevzdělávání a pro celých 61 % je díky mobilním datům příjemnější cestování.

U Čechů vede prohlížeč

Přestože v jiných oblastech se Češi příliš neodlišovali od evropského nebo světového průměru, ve využívání aplikací jsou na opačném pólu.

„Ve Velké Británii využívá aplikace více než 80 % uživatelů a pouze necelá pětina preferuje prohlížeč. V ČR je toto procento výrazně nižší,“ říká Ondřej Holek. „Ukazuje to, že Češi jsou konzervativní a i do světa mobilů si nesou zvyky zažité používáním stolních počítačů,“ dodává Holek.

V přístupu přes aplikace v ČR dominují navigace, mapy a sociální sítě (54–65 %). Přehrávání videa přes aplikace preferuje pouze 28 % respondentů, což je méně než polovina v porovnání se zahraničím. Překvapivé je také malé procento (36 %) respondentů, kteří pro přístup do svého bankovnictví využívají aplikaci.

Češi jsou s nabídkou i službami operátorů spokojeni

Celkem 7 z 10 lidí uvedlo, že je spokojeno s mobilním datovým připojením od svého operátora. 6 z 10 lidí je pak spokojeno i s cenou datových služeb a pouze necelá pětina s ní spokojena není.

„Bezpochyby to souvisí s tím, že Češi jsou v porovnání se západní Evropou více informovaní, co se týče aktuální nabídky a vývoje datových služeb. Např. ve Velké Británii si až 40 % lidí myslí, že cena dat v posledních třech letech vzrostla, ačkoliv každoročně klesá,“ komentuje Ondřej Holek.

Spotřeba mobilních dat do tří let na evropské úrovni

„Spotřeba dat mobilních dat v Česku poroste a očekáváme, že se během nejpozději tří let dostane na úroveň evropského průměru. Trhu by mělo prospět jak sdílení sítí mezi operátory, tak zvýšení flexibility jednoho z operátorů po oddělení infrastrukturní části,“ dodává Holek.    

O průzkumu

Průzkum využitý ve studii „Češi a mobilní data 2016“ provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line v březnu 2016 mezi 1 850 respondenty v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Průzkum oslovil pouze aktivní uživatele datových služeb v mobilním zařízení.      

O KPMG Česká republika

KPMG Česká republika je jednou z členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Svou činnost zahájila v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 840 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 155 000 pracovníků ve 155 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.