Platforma Red Hat Virtualization 4 přináší novou generaci vysoce výkonné virtualizace založené na otevřených standardech

Praha, 30. srpna 2016 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil všeobecnou dostupnost Red Hat Virtualization 4, nejnovější verze své výkonné virtualizační platformy postavené na technologii Kernel-based Virtual Machine (KVM). Tato platforma nabízí plně otevřené, vysoce výkonné, bezpečnější a centrálně spravované řešení pro virtualizaci prostředí se systémy Linux i Windows. Novinka tak představuje alternativu k ekonomicky náročným a složitým proprietárním virtualizačním platformám. Red Hat Virtualization 4 v sobě spojuje vylepšený výkonný hypervisor, pokročilý systémový řídící panel a centralizovanou podporu sítě a nabízí tak řešení pro neustále se rozvíjející provozní prostředí. Red Hat Virtualization 4 je postavena na platformě Red Hat Enterprise Linux a navržena tak, aby umožňovala snadnou integraci se stávajícími IT prostředky dané organizace a současně poskytla základ pro zavádění nových technologií včetně provozu kontejnerových a cloudových aplikací. (TZ)

Virtualizace je i nadále klíčovým prvkem pro infrastrukturu datových center, požadavky zákazníků na tuto technologii se však velmi rychle vyvíjí. Firmy začínající využívat virtualizační technologie chtějí ucelenou a agilní platformu, která jim nabídne efektivitu i interoperabilitu otevřených standardů. Podniky, které již virtualizaci využívají, mohou mít rostoucí obavy o ochranu svých investic z pohledu nákladů, výkonnostních limitů a případné nekompatibility jednotlivých prvků informační architektury. A na otevřených standardech postavená platforma Red Hat Virtualization 4 je navržena právě tak, aby řešila tyto různorodé scénáře. Zákazníci v této platformě získávají výkonné a flexibilní řešení pro nová nasazení i pro snadnější převod stávajících virtualizovaných systémů do otevřeného a rozšiřitelného prostředí.

Součástí Red Hat Virtualization 4 je vysoce výkonný hypervisor (Red Hat Virtualization Host) a webový správce virtualizovaných zdrojů a infrastruktury v podnikovém prostředí (Red Hat Virtualization Manager). Nejnovější verze platformy Red Hat Virtualization 4 přináší nové a vylepšené vlastnosti v následujících oblastech:

  • Výkon a rozšiřitelnost
  • Správa a automatizace
  • Podpora technologie OpenStack a linuxových kontejnerů
  • Centralizovaný networking prostřednictvím externího aplikačního rozhraní třetích stran

Výkon a rozšiřitelnost

Red Hat Virtualization 4 přichází s novým výkonným a méně náročným hypervisorem, který byl vyvinut za úzké spolupráce s týmem zodpovědným za platformu Red Hat Enterprise Linux 7.2. Nový hypervisor usnadňuje instalaci systémových balíčků i aktualizaci ovladačů, zjednodušuje zavádění moderních technologií a nabízí lepší hardwarovou podporu integrace správy konfigurací. Red Hat Virtualization lze nyní instalovat pomocí systému Anaconda, tedy pomocí instalátoru, který je vedle Red Hat Virtualization hypervisoru  součástí i platformy Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Virtualization 4 podporuje i pokročilé síťové funkce, které prostřednictvím nového otevřeného aplikačního rozhraní zjednodušují přidávání a správu dalších poskytovatelů sítí.  Díky tomu může Red Hat Virtualization Manager komunikovat s externími systémy s cílem definovat vlastnosti, které budou aplikovány na síťová rozhraní virtuálních strojů. Systémy pro správu sítí tak mohou být centralizovanější a snadněji použitelné.

Správa a automatizace

S cílem umožnit celkově lepší správu virtuálních prostředí přináší platforma Red Hat Virtualization 4 pokročilý systémový dashboard, který umožňuje komplexní pohled na virtualizované zdroje a infrastrukturu. Díky tomu mohou administrátoři lépe diagnostikovat a řešit problémy ještě před tím, než způsobí provozní problémy. Mezi další automatizační funkce patří:

  • Nahrávání obrazů, které pomocí webového prohlížeče nebo přímého odkazu umožňuje nahrávat existující soubory virtuálního stroje s KVM do úložné domény, aniž by k tomu bylo nutné použít nástroj třetích stran.
  • Pokročilá pravidla pro migraci za provozu, která umožňují velmi přesné stanovení granularity migrace hostitelů, a to až na úroveň jednotlivého virtuálního stroje nebo clusteru. Výsledkem je rychlejší zprovoznění i celkově lepší výkon.

OpenStack a linuxové kontejnery

Virtualizace je sice již vyspělou technologií, nicméně platforma Red Hat Virtualization 4 přináší i pokročilou podporu jak linuxových kontejnerů, tak i technologie OpenStack pro privátní i hybridní cloudy. Z oblasti kontejnerů podporuje Red Hat Virtualization 4 jako konfigurovatelný hostovaný systém platformu Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, přičemž umožňuje provozovat agenty hostů jako kontejnery na virtuálních strojích s Atomic Host, a to navíc včetně reportování.

Red Hat Virtualization 4 nativně podporuje i platformu Red Hat OpenStack Platform Neutron. Díky tomu mohou organizace nové služby nasazovat snadněji napříč tradičními i cloudovými prostředími a efektivně tak tyto služby sdílet a minimalizovat dopady na běžný provoz.

Bezpečnější virtualizované prostředí

Nové vlastnosti a funkce v Red Hat Virtualization 4 využívají bezpečnostní mechanismy platformy Red Hat Enterprise Linux a zvyšují tak celkovou bezpečnost podnikové informační architektury. Red Hat Virtualization 4 zahrnuje a podporuje projekt sVirt, který pro vyšší bezpečnost virtuální strojů i hypervisoru využívá mandatorní řízení přístupu (MAC, Mandatory Access Control). Fyzická i virtuální prostředí jsou tak celkově lépe chráněna proti hrozbám, které by mohly být použité jako vektor útoku proti hostiteli nebo ostatním virtuálním strojům.

Platforma Red Hat Virtualization je také integrovaná s řešením pro správu systémů Red Hat Satellite a v rámci stávajících implementací Red Hat Satellite 6 umožňuje standardizovat přidělování infrastruktury i virtuálních hostů. Zákazníci navíc díky této integraci získají podrobný přehled o hostitelích i virtuálních strojích a mohou tak snáze zajistit aplikování softwarových oprav napříč fyzickým i virtuálním prostředím.

Dostupnost

Red Hat Virtualization 4 je dostupná jako samostatný produkt, jako součást platformy Red Hat Enterprise Linux i jako součást komplexního řešení Red Hat Cloud Suite. Stávající předplatitelé mohou upgradovat na Red Hat Virtualization 4 ze zákaznického portálu společnosti Red Hat.

Podpůrná vyjádření

Gunnar Hellekson, ředitel zodpovědný za product management v oblasti Linuxu a virtualizace, Red Hat

„Naši zákazníci se i nadále spoléhají na virtualizaci jako na zásadní prostředek pro modernizaci svých datových center a současně virtualizační technologie využívají k tomu, aby mohli přejít do nativních cloudových a kontejnerových prostředí. Platforma Red Hat Virtualization přináší ekonomickou efektivitu i vysoký výkon a pružnost jak do tradičních provozních prostředí, tak i do prostředí s infrastrukturou založenou na nových technologiích. “

Gary Chen, manažer zodpovědný za průzkum v oblasti softwarově definovaného computingu, IDC

„Virtualizace je sice již klíčovou oporou moderních datových center, nicméně potřeby zákazníků se rychle vyvíjí a ti dnes chtějí mnohem více, než jen tradiční virtualizaci provozních prostředí. Moderní virtualizační platformy musí naplnit jak standardní scénáře, tak nabídnout cesty pro přijetí virtualizovaných kontejnerů i cloudových prostředí. A právě toto jsou ty klíčové aspekty, které platforma Red Hat Virtualization řeší otevřeným a rozšiřitelným způsobem.“

Další informace

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je největším vývojovým centrem společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.