Společnost Stahlgruber si pro podporu HR vybrala systém HELIOS Green. Zájem už projevila i sesterská společnost APM.

– Pro HELIOS Green se rozhodli manažeři i koncoví uživatelé – účetní a personalisté firmy. V současné době probíhá implementace systému také v sesterské společnosti APM Automotive. – (TZ)

Praha, 22. září 2016 – Asseco Solutions, přední vývojář a poskytovatel podnikových informačních systémů, vyhrál výběrové řízení na zajištění řešení v oblasti Human Resources pro společnost Stahlgruber, dodavatele značkových autodílů a příslušenství pro osobní a lehká užitková vozidla.

Problematika lidských zdrojů je mnohem komplexnější, než tomu bylo ještě před několika lety. V současnosti tato oblast zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení – od získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv, zajišťování školicích systémů, benefitů pro zaměstnance, zkvalitňování kvalifikace až po jejich odměňování, evidenci a s tím související analytickou a plánovací činnost.

Potřeba změny v přístupu k HR se ve společnosti Stahlgruber začala objevovat již před několika lety, kdy firma výrazněji expandovala. Původní řešení bylo sice vyhovující, co se mzdového účetnictví týče, postrádalo ale další doplňující funkcionality nezbytné pro snadné a spolehlivé řízení lidských zdrojů jako například podporu pro personalistiku, evidenci lhůt, elektronickou komunikaci s úřady, reporting a další.

„Asseco Solutions jsme si vybrali hned z několika důvodů. Systém HELIOS Green pro nás představuje zejména komplexní řešení, jež nám umožní pojmout HR problematiku jako celek. Má zároveň velký potenciál pro výběr dalších doplňkových komponentů do budoucna. Při výběru jsme samozřejmě zohledňovali také cenu, rychlost implementace a zkušenosti realizačního týmu. Co se uživatelského hlediska týče, jde o užitečný a spolehlivý nástroj, který je velmi srozumitelný, intuitivní a jednoduše spravovatelný,“ říká Bohdana Mottlová, prokuristka a finanční ředitelka společnosti Stahlgruber.

Projektový tým společnosti Stahlgruber po celou dobu výběrového řízení na dodavatele nového HR systému konzultoval své kroky s jeho konečnými uživateli – účetními a personalisty, jež jednotlivé nástroje testovali a poskytovali managementu zpětnou vazbu. Implementace systému trvala zhruba 4 měsíce, jeho spuštěním se okamžitě snížila chybovost mzdového účetnictví společnosti, zlepšila se organizace a celková efektivita práce.

Řadoví zaměstnanci Stahlgruberu přechod na nový systém nikterak negativně nezaznamenali, což bylo i jedním z vytyčených cílů projektového týmu. Jistý kvalitativní posun je však patrný už v tom, že dnes například dostávají zaheslované výplatní pásky. Na zavedení tohoto nového bezpečnostního prvku mají představitelé Stahlgruberu zatím jen pozitivní ohlasy, zaměstnanci změnu vítají.

„Personalisté obvykle disponují obrovským množstvím dat, ovšem v případě, že pro jejich správu nevyužívají dostatečně systematický nástroj, který jim poskytuje všechny potřebné funkcionality, nedokáží potenciál údajů o svých zaměstnancích plně využít – proniknout do všech souvislostí, smysluplně a přehledně je zpracovávat a vyhodnocovat. Při vývoji našich produktů se proto snažíme všechny tyto body nezbytné pro kvalitní mzdové a personální řešení reflektovat,“ říká Martin Klouček, obchodní manažer HELIOS Green. Systém má všechny oblasti HR vzájemně provázané, tudíž se personalisté mohou z jednoho formuláře – například karty zaměstnance – podívat na další navázané informace o něm. Propracovaný systém workflow hlídá všechny nastavené termíny a zároveň informuje o důležitých změnách, na které je třeba reagovat. Pro ukládání dokumentů využívá DMS modul, kde je možné podle aktuální potřeby full-textově vyhledávat.

Úspěšnou implementací systému a zaškolením všech zaměstnanců však spolupráce Asseco Solutions a Stahlgruberu nekončí. Společnost přechází do režimu takzvané post-implementační podpory, kdy je systém průběžně aktualizován, a zaměstnanci jsou na nové updaty doškolováni. „Asseco Solutions s námi komunikuje přes takzvané tickety, které jsou zakládány v extranetu. Snadno tak můžeme sledovat reakční lhůty a průběh řešení jednotlivých požadavků,“ vysvětluje Jan Chaloupka, IT ředitel Stahlgruberu. Dodavatel se s IT týmem klienta rovněž dohodl na zavedení pravidelné periodicity kontrol a hodnocení, které budou sloužit k zjišťování zákaznické spokojenosti.

Produkt HELIOS Green se v současné době implementuje také v sesterské společnosti Stahlgruberu. Na základě referencí od kolegů přijala řešení Asseca Solutions, respektive produktu HELIOS Green, také společnost APM Automotive, která je již třetí akviziční aktivitou Stahlgruberu v České republice. Samotný Stahlgruber má pak do budoucna v plánu zavedení moderního docházkového systému, který umožňuje přehlednou evidenci o pracovní době zaměstnanců, rozúčtování docházkových dat na různé účetní dimenze a další. Aktuálně se docházka zpracovává mimo informační systém a každý měsíc se do systému importuje, což není pohodlné a stojí hodně úsilí, aby vše proběhlo hladce. V Stahlgruberu uvažují rovněž o využití dalších moderních nástrojů, například za účelem evidovat pracovní pomůcky, kterými firma své zaměstnance vybavuje, nebo efektivněji spravovat svůj vozový park.

O společnosti STAHLGRUBER

Společnost Stahlgruber je významným distributorem, poskytovatelem doplňkových servisních služeb a velkoobchodem se značkovými náhradními díly pro osobní a užitková vozidla. V České republice působí prostřednictvím sítě 12 poboček, které jsou zásobovány z centrálního skladu v německém Sulzbach-Rosenbergu. Stahlgruber v České republice zaměstnává přibližně 280 lidí.

U vzniku společnosti stály dvě firmy – AUTOCORA a Autobenex, které Stahlgruber v roce 2007 a 2012 převzal a začal tak budovat a upevňovat svou pozici na českém a slovenském trhu. V loňském roce se sesterskou společností Stahlgruberu stala firma APM Automotive, která je taktéž dodavatelem širokého sortimentu značkových náhradních dílů. V Česku dává práci dalším více než 420 zaměstnancům.

O společnosti Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu, softwarová řešení z jeho produkce jsou však distribuována i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí a nejrůznějších oblastí působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes nástroje pro oblast veřejné správy, až po produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Všechny produkty jsou navíc doplněny širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group fungující po celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.com.