Jak se vyučují ekonomické předměty v 21. století, ukáže mezinárodní konference

Moderní koncepce vzdělávání, způsoby aktivizace studentů s využitím případových studií, didaktických her a další zajímavé přístupy k modernizaci a zefektivňování výuky představí mezinárodní vědecká konference „Schola nova, quo vadis?“ Začátkem listopadu si na této akci pořadatelé ze tří vysokých škol z Česka a Slovenska spolu s přihlášenými odborníky z dalších vysokoškolských a výzkumných pracovišť vymění své názory a zkušenosti o tom, jak přístupnou, motivující a zábavnou formou vést výuku ekonomických předmětů. (TZ)

Mezinárodní konference se bude konat na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, která akci pořádá spolu s Vysokou školou obchodní v Praze a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. „Ekonomické předměty jsou nedílnou součástí každého studijního oboru na VŠO. Aby si studenti odnášeli ze studia maximum, snažíme se výuku přizpůsobit vzdělávacím potřebám a nárokům na celoživotní učení 21. století a podpořit ji kvalitními edukačními metodami,“ vysvětluje odborník na rozvoj lidských zdrojů
a podnikové vzdělávání Pavel Krpálek, který na konferenci bude referovat o tom, jak se vyučují ekonomické předměty a jak se buduje systém řízení kvality na Vysoké škole obchodní v Praze.

Součástí konference je také workshop určený učitelům ekonomických předmětů středních a vysokých škol na téma „Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“. Účastníci se mohou těšit i na prezentaci modelu elektronického vzdělávání v LMS Moodle pro tvorbu, implementaci a řízení elektronických kurzů v prostředí Internetu.

Program konference začíná v pondělí 7. listopadu od 9 hodin na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, na náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3. Pro registraci stačí do 15. října vyplnit formulář na adrese www.kdep.vse.cz. Vstup registrovaných účastníků na konferenci je zdarma. Akce se bude konat při příležitosti 25. výročí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a 55. výročí Katedry pedagogiky EU Bratislava.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvují téměř 3 000 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Management leteckých podniků, nebo Management cestovního ruchu.