Vztahy SPIR se státní správou bude nově řešit Jana Břeská

Praha 1. listopadu 2016 – Vztahy Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se státní správou bude mít od listopadu na starosti Jana Břeská. Nastupuje na místo Josefa Boušky, který se přesunul pracovně do zahraničí. Jana Břeská na novém postu zužitkuje své zkušenosti ze státní správy, kde dosud působila. (TZ)

Jana Břeská působila přes pět let ve státní správě, kde se na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Úřadu vlády zabývala evropskou politikou mimo jiné v oblasti digitální agendy. V minulosti pracovala také v akademickém sektoru a v soukromé sféře, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Přednášela na Západočeské univerzitě v Plzni a externě spolupracuje s Metropolitní univerzitou v Praze. Vystudovala ekonomii a management a mezinárodní teritoriální studia; hovoří devíti jazyky. Ve SPIR bude mít na starosti veškerou komunikaci se státní správou a regulátory i se zástupci evropských institucí a IAB Europe.

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR) je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení 48 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC. Ve svých aktivitách nezohledňuje jen reklamní a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších, neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás. V neposlední řadě je SPIR samoregulátorem audiovizuálního a autorsky chráněného obsahu na internetu a garantem samoregulačního rámce pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.