Budou v České republice jezdit vysokorychlostní vlaky?

Praha, 14. listopadu 2016 – O budování vysokorychlostních železnic a zapojení České republiky do její evropské sítě se diskutuje již řadu let. Posledním počinem v této oblasti je konference, která proběhla na konci října za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, japonského velvyslance v Praze Tetsuo Yamakawy a řady českých i zahraničních expertů. Jejím hlavním tématem bylo právě zapojení České republiky do celoevropské sítě vysokorychlostní železniční dopravy.     (TZ)

Šinkanzen jako absolutně bezpečná a spolehlivá hromadná doprava  

Vysokorychlostní železnice nejsou v Evropě žádnou novinkou, naopak se stávají stále populárnějším a efektivnějším dopravním prostředkem. Spolehlivě fungují například v Německu, Francii, Belgii či Španělsku a plánují se další výstavby a investice. Oproti silniční dopravě dosahují vyšších rychlostí i přepravní kapacity, mají nižší energetickou spotřebu a nízký dopad na životní prostředí. Zároveň podporují hospodářský růst, výrazně přispívají k růstu místní ekonomiky, cestovního ruchu a dalšímu rozvoji hromadné dopravy.

Průkopníkem vysokorychlostních železničních systémů se stal Šinkansen, který byl poprvé uveden v Japonsku již v roce 1964. Název Šinkansen v doslovném překladu znamená nová páteřní trať. Je symbolem bezpečnosti, vysoké rychlosti i spolehlivosti. Od začátku svého provozu přepravil Šinkansen již více než 10 miliard cestujících. Za dobu jeho fungování přesahující 50 let nedošlo k žádnému úmrtí, které by bylo způsobené nehodou Šinkansenu, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný dopravní prostředek. Vlaky jsou vyvinuty na základě protisrážkového principu („Crash Avoidance“) a používají speciální koridory bez železničních přejezdů. Šinkansen je nejrychlejším vlakem na světě, jeho provozní rychlost může být až 320 km/h (v případě Tóhoku Šinkansen řady E5 a řady E6). Je také neuvěřitelně spolehlivý. Vlaky Šinkansen disponují vysokou četností spojů (vypravuje se až 15 vlaků za hodinu), přičemž průměrná doba zpoždění jedné soupravy nepřesáhne jednu minutu za rok! Zajímavostí je vybavení Šinkansenu systémem včasné detekce zemětřesení, který rozpozná počáteční vlnu (tzv. P-vlnu) ještě předtím, než dorazí hlavní šoková S-vlna. Důkazem jeho fungování je velké zemětřesení, které v roce 2011 zasáhlo východ Japonska, při němž všech 27 souprav, které byly v provozu, dokázalo bezpečně zastavit.

Kromě Japonska funguje systém Šinkansen od roku 2007 na ostrově Tchaj-wan a od roku 2009 také ve Velké Británii. Jak zdůraznil pan velvyslanec Yamakawa na konferenci o zapojení České republiky do vznikající celoevropské sítě vysokorychlostní železniční dopravy: “Vlak sám o sobě může být atrakcí, může nás motivovat k prozkoumávání i vzdálenějších měst, která jsou najednou mnohem dostupnější.“      

Bude tato moderní železnice fungovat i v podmínkách České republiky? Doufejme, že ano. Podle informací Hospodářské komory z uvedené konference zpracovává Ministerstvo dopravy v těchto dnech studii, jejímž cílem je určit podmínky pro reálnou přípravu prvních tras vysokorychlostní železnice v České republice. Studie má být poté předložena Vládě ČR ke schválení. Podle pana velvyslance Yamakawy má Česká republika k využití vysokorychlostních železnic ideální předpoklady: „Česká republika se nachází přímo v srdci Evropy a má tak obrovský potenciál být i evropským centrem vysokorychlostní železniční sítě. Propojené tratě od severu k jihu i od východu na západ by z České republiky učinily skutečný střed Evropy. A k tomu mohou přispět i japonské zkušenosti.“