Lidové noviny vydávají k výročí úmrtí Františka Josefa I. unikátní historický seriál Monarchie – za císaře pána

Nový seriál Monarchie je věnovaný období vlády císaře Františka Josefa I. a jeho vztahu k Čechům. V pondělí 21. listopadu uplyne sto let od jeho smrti. První díl seriálu vyjde v pátek 18. listopadu a čtenáři v něm najdou i zvláštní bonusovou přílohu s dobovými mapami a dokumenty. Součástí je i velká, přehledná mapa habsburské monarchie. Přílohu otvírá unikátní přetisk titulní strany Lidových novin z 22. listopadu 1916, oznamující císařův skon. Třicetidílný seriál bude vycházet každý den až do 22. prosince. (TZ)

František Josef I. byl poslední císař habsburské monarchie. Na trůn nastoupil v revolučním roce 1848 a setrval na něm až do své smrti v roce 1916. Osmašedesát let jeho vlády, závěrečná éra monarchie, vyvrcholilo první světovou válkou a překreslením hranic ve střední Evropě. Jedním z nových států bylo Československo.

Seriál zachycuje přelomové politické události spojené s císařem a životem našich předků za jeho vlády. Odbornými editory a klíčovými autory seriálu jsou Ivo Cerman z Jihočeské univerzity České Budějovice a Luboš Velek z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR. Mezi dalšími přispěvateli najdeme renomované historiky, jako jsou Jiří Rak, Karl Vocelka, Lukáš Fasora nebo Zdeněk R. Nešpor.