Seminář IoT a Sigfox Makers Tour v Technologickém centru AV ČR

Praha, 22. listopadu 2016 – Operátor datové sítě Sigfox společnost SimpleCell bude tento čtvrtek (24. listopadu) přednášet na semináři  Technologického centra Akademie věd ČR s názvem “Internet věcí – šance i výzva pro inovační firmy.” V rámci celodenního programu pak proběhne i setkání a workshop putovního projektu Sigfox Makers Tour. (TZ)

2016-03-08 15_32_32-SimpleCell » Connecting Things

V dopoledním bloku semináře (9.00 – 13.00) vystoupí mezi jinými i Managing Partner společnosti SimpleCell Pavel Sodomka s příspěvkem “Výhody a využití specializované IoT sítě Sigfox přinášející nové obchodní příležitosti.” Odpolední blok (13.30 – 17.15) pak proběhne formou workshopu ve znamení praktického testování této technologie a možností Internetu věcí.

Workshop je součástí putovního projektu Sigfox Makers Tour, který má během tohoto a příštího roku v plánu téměř 30 podobných akcí ve velkých městech po celém světě. Povedou ho představitelé francouzské centrály společnosti Sigfox. Workshop je určen pro vývojáře, integrátory, výrobce hardwaru i technologické nadšence se zájmem o IoT.

Pavel Sodomka setkání na půdě AV ČR komentuje: “V záležitostech Internetu věcí je stále velice důležitá evangelizace. Většina široké veřejnosti si pod tímhle pojmem pořád představí jen ledničku, která si sama objedná mléko, když dochází. Ten pojem je ve skutečnosti mnohem širší a komplexnější a akce jako jsou tyhle to pomáhají vysvětlovat. Pro českou odbornou veřejnost, výrobce hardwaru, integrátory nebo i nadšence do IoT je zejména odpolední program jedinečnou příležitostí potkat se s odborníky ze Sigfoxu, kteří přijedou z Francie.”

O SimpleCell

SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Tuto síť začal budovat ve spolupráci s T-Mobile a je založena na globální sítí Sigfox, která funguje ve 24 zemích světa se. S její pomocí mohou být do Internetu věcí zapojena různorodá zařízení a senzory za příznivých cenových podmínek. Cílem je umožnit masové nasazení milionů zařízení v České republice. Napomáhá tomu i jednoduché programátorské rozhraní, s jehož pomocí lze zařízení integrovat do podnikových systémů v řádu hodin.

Více informací na www.simplecell.eu, případně na @simplecelleu na Twitteru i na Stránce SimpleCell na Facebooku.