Panasonic spojil síly s B2M Solutions a spustí službu Toughbook Smart Service

Společnost Panasonic poskytne firemním zákazníkům pokročilé analytické nástroje ke zlepšení výkonu mobilních zařízení, zvýšení produktivity uživatelů a maximalizaci návratnosti investic (TZ)

Divize Panasonic Computer Products Solutions („Panasonic“) a softwarová společnost B2M Solutions, která pro firemní mobilní zákazníky vyvíjí produkty poskytující cenné informace a akceschopnou analytiku, oznámily zahájení jedinečné spolupráce za účelem rozšíření portfolia služeb společnosti Panasonic.

Provoz služby Panasonic Toughbook Smart Service, škálovatelného cloudového řešení typu SaaS (software jako služba), zajišťuje společnost B2M Solutions a firmy v ní získají unikátní možnost shromažďování a analýzy dat z mobilních zařízení a proaktivního řízení jejich stavu a využití v reálném čase. Služba Toughbook Smart Service poskytuje bezkonkurenční přehled o mobilních aktivech firem prostřednictvím zaznamenávání, shromažďování, analýzy a reportování údajů o chování zařízení a na základě toho je pak možné zajistit lepší využití a maximalizovat návratnost investic. Služba bude také monitorovat data o výkonu sítě, využití aplikací, rušivých událostech a životnosti baterií za účelem identifikace prostoru ke zvýšení produktivity a úsporám.

Prostřednictvím našeho partnerství se společností B2M Solutions budeme schopni poskytovat našim zákazníkům cenné a akceschopné údaje získávané v reálném čase z jejich mobilních zařízení v terénu,“ řekl Rob Blowers, generální ředitel evropské divize Panasonic Computer Products. „Analytické nástroje pro výkon mobilních zařízení umožní společnostem identifikovat klíčové příčiny problémů a zavést nápravná opatření. Upozornění na problémy v reálném čase korelují s událostí, která je zapříčinila, a uživatelé tak mají možnost najít řešení dřív, než problém přeroste v něco většího.  Zákazníci mají na výběr, zda si budou svá aktiva prostřednictvím služby Toughbook Smart Service řídit sami, nebo zda správu nechají na společnosti Panasonic.“

Software Toughbook Smart Service je kompatibilní s libovolným řešením pro správu mobilních zařízení/firemní správu mobilních zařízení (MDM/EMM) a mezi jeho výhody patří:

Využití

Kompletní přehled o stavu všech zařízení umožňuje podnikům identifikovat nedostatečně využitá zařízení, která lze pak například alokovat do jiných částí společnosti.

Monitorování sítě a využití dat

Společnosti mohou monitorovat datovou aktivitu WLAN s cílem identifikovat oblasti vysokého vyžití a monitorovat aplikace potenciálně ovlivňující výkon zařízení. Z monitorování a měření mobilních dat lze také identifikovat nejpoužívanější aplikace a aktivitu uživatelů a na základě toho například zvýšit objemy ve smlouvách na mobilní data.

Využití aplikací

Analytika pro výkon mobilních zařízení dává firmám lepší přehled o aplikacích nainstalovaných na zařízeních nasazených v terénu, poskytuje jim informace o nejvíce používaných aplikacích a také o vlivu na výkon a produktivitu pracovníků.

Rušivé události

Průběžná analýza chování zařízení a upozornění v reálném čase upozorňují zákazníky na statisticky významné události v reálném čase, a tím jim dávají bezkonkurenční přehled o rušivých vlivech a počtu restartů. Tyto analytické nástroje identifikují zařízení, která se nejvíce potýkají s rušivými vlivy a restarty, poskytují zpětnou vazbu k softwarovým patchům a opravám chyb v reálném čase a přidruží problém ke konkrétnímu softwaru nebo hardwarové chybě, čímž se výrazně sníží počet požadavků, které se vrátí s odůvodněním, že „nebyl nalezen žádný problém“.

Monitorování baterie

Monitorování baterie zprostředkovává informace o výkonu baterie, rychlosti vybíjení, počtu nabíjecích cyklů a očekávané životnosti na základě naučených vzorů. Díky těmto zásadním informacím mohou zákazníci odhalit klíčové příčiny rychlého vybíjení baterie a problémy s baterií proaktivně řešit, čímž se zamezí neplánovaným odstávkám a s tím souvisejícím propadům produktivity.

Globální viceprezident pro prodej a marketing společnosti B2M Solutions, pan Ron Caines, řekl: „Čím dál tím víc společností svěřuje obchodní aplikace do rukou pracovníků v terénu, a proto hledají nové nástroje pro správu mobilních zařízení, které by jim daly lepší přehled o způsobu a místě využívání jejich zařízení a samozřejmě také o jejich výkonu, s cílem maximalizovat návratnost investic. Náš analytický software pro mobilní zařízení pomůže společnosti Panasonic uspokojit tuto poptávku, protože zákazníci s ním získají lepší kontrolu nad stávajícími investicemi do hardwaru. Spolupráce se zavedenou společností, která má v mobilním prostoru takovou pověst, nás nesmírně těší.

Software Panasonic Toughbook Smart Service bude k dostání v rámci stávající distribuční sítě Panasonic v celém Evropském hospodářském prostoru, a to v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině, a bude k dispozici jak v podobě plně řízené služby s měsíčním zasílám reportů, tak v podobě samoobslužného portálu pro veškerá firemní zařízení.

Bližší informace o řešeních Panasonic Toughbook a Toughpad najdete na www.toughbook.eu

Bližší informace o B2M Solutions najdete na adrese www.b2msolutions.com

 

O B2M

B2M Solutions, Inc. je soukromá společnost se sídlem v Abingdonu (Spojené království), která má marketingové a prodejní provozy v Atlantě (Georgia, USA). Společnost byla založena v roce 2002 jako poskytovatel softwaru pro mobilní zařízení, který zprostředkovává cenný přehled a akceschopnou analytiku pro firemní zákazníky stavějící na používání aplikací. Vývoj softwaru probíhal s ohledem na specifickou funkci, která má společnostem pomoci identifikovat a odstranit problémy s mobilitou za účelem zisku konkurenční výhody. Software společnosti obsahuje mprodigy™ – platformu pro správu firemních mobilních zařízení, která zajišťuje procesně orientovanou analytiku pro mobilní společnosti, a Elmez™, cloudovou analytiku MDM, spolupracující s libovolným softwarem pro správu mobilních zařízení, která umožňuje firemním zákazníkům optimalizovat nasazení mobilních zařízení aplikací cílené analytiky v reálném čase a poskytováním akceschopných informací.

O skupině Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

PSCEU je evropskou pobočkou Panasonic System Communications Company, globální B2B divize společnosti Panasonic. Cílem PSCEU je ulehčit práci profesionálům a pomáhat firmám zvyšovat jejich efektivitu a výkonnost. Pomáhá společnostem získávat, zpracovávat a přenášet všechny druhy informací, jako jsou hlasová, textová a obrazová data. Produktové portfolio zahrnuje PBX telekomunikační systémy, tiskárny, profesionální kamerové systémy, projektory, profesionální displeje a odolné mobilní počítače. S přibližně 350 zaměstnanci, se zkušenými experty, se schopnostmi řízení globálních projektů a s rozsáhlou evropskou partnerskou sítí nabízí PSCEU bezkonkurenční výhody na daném trhu.

O společnosti Panasonic

Společnost Panasonic je světovým lídrem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou škálu spotřebitelských, firemních i průmyslových požadavků. Od svého založení v roce 1918 se společnost globálně rozšířila a nyní řídí přes 500 firem po celém světě, které vykázali konsolidované příjmy přes 55,5 miliard euro ve fiskálním roce končícím 31. března 2015. Se závazkem sledovat nové hodnoty prostřednictvím inovací napříč všemi divizemi, se společnost se snaží vytvořit lepší život a lepší svět pro své zákazníky. Pro více informací o Panasonic najdete na webových stránkách společnosti http://panasonic.net/.