Rok 2017 přinese vlnu nových „dotačních“ datových center

Rok 2016 byl stejně jako posledních několik let ve znamení stále větší poptávky trhu po cloudových a managed server službách a snižování poptávky po kolokačních službách (server hosting) pro jednotlivé servery, a naopak nárůstu poptávky po kolokačních službách středního a velkého rozsahu (prostor pro 200 a více serverů od firem provozující vlastní cloudové prostředí). Český trh tak následuje trendy západních trhů, jako je UK či USA. Prakticky vymizela například poptávka po provozování vlastního mailového či webového serveru, ale na druhou stranu firmy čím dál častěji požadují hotovou službu formou hostovaného řešení. (TZ)

Managed infrastruktura je pro firmy stále častěji klíčovým prvkem v jejich internetovém businessu. Počet používaných technologií roste. Tam, kde dřív stačil Linux + apache + PHP + MySQL, se dnes používají desítky různých složitých technologií, jejichž všechny funkce nemůžeme znalostně obsáhnout. Proto se firmy zaměřují spíše na development a veškeré operations postupně outsourcují. Co se hostingu týče, je nejvyšší nárůst poptávky zaznamenán v oblasti managed a cloud služeb. Velkým tématem zůstávaly i v roce 2016 kyberútoky. Po vhodné antiddos ochraně je čím dál větší poptávka zejména s příchodem „internetu věcí“, a s ním spojeným nárůstem chytrých zařízení připojených k internetu. První takový útok chytrými zařízeními (webkamery apod.) byl veden na infrastrukturu firmy Dyn, která zajišťuje provoz DNS pro služby, jako je Twitter a další. Útoků tohoto typu bude masivně přibývat, což využívají společnosti zabývající se rozvojem antiddos zařízení, jako je radware, fortinet, arbor a další. Na platformě neutrální spolupráce světových telekomunikačních operátorů v různých organizacích (peeringová centra apod.) vzniká intenzivnější dialog o tom, jak se bránit antiddos útokům z obou stran, tedy jak na straně cíle útoku, tak i na straně zdroje útoku.

Ke slovu se dostávají stále více nové cloudové služby typu SaaS (software jako služba) a PaaS (platforma jako služba), kdy i dříve běžné technologie provozované na serveru mohou mít umístění v cloudu jako „blackbox“ službu (různé SQL i noSQL databáze apod.). „V tomto ohledu chystá naše společnost pro rok 2017 nové služby, které budou převratné nejen pro český trh. Mezi technologické novinky jistě patří nová generace kontejnerových řešení (LXC/LXD apod.). Věřím tomu, že v příštích 3 až 5 letech získají kontejnerová řešení v nových instalacích převahu nad klasickými virtuálními servery v cloudu, jelikož jsou rychlé, s minimální režií a umožňují obrovské možnosti škálování,“ říká Damir Špoljarič, ředitel společnosti VSHosting. Detailně možnosti kontejnerů popsal např. Google, který hostuje aplikaci Pokemon Go právě na vlastním kontejnerovém řešení, kdy se možnost škálování prakticky v reálném čase ukázala u aplikací tohoto typu nutností.

Vzhledem k nové „dotační vlně“ lze očekávat v roce 2017 další stavby nových datových center (mnohdy zbytečných). Lze ale předpokládat, že půjde o poslední takto masivní vznik datových center v ČR, kdy mnoho z nich jakoby se řídilo imaginárním heslem: „datacentrum do každé vesnice“. Takováto zbytečná datová centra často zůstávají prázdná a bez klientů i po několika letech provozu. Jednak by údajně mělo jít o poslední dotační výzvu na výstavbu datacenter, a navíc nabídka ploch datacenter výrazně převyšuje její poptávku už v dnešní době a k datacentrům se přistupuje stále více jako ke komoditní službě. Datová centra nemají často pro klienty server hostingu příliš co nového nabídnout. Mezi hlavní parametry datacenter stále patří provozní bezpečnost (zálohování napájení, automatické hašení), kvalitní chlazení datacentra, bezpečnost objektu a konektivita a samozřejmě cena.

Společnost VSHosting

VSHosting je v současné době největším poskytovatelem managed serverových služeb v České republice a na Slovensku, kdy se stará o provoz významných internetových projektů. VSHosting vznikl v roce 2006 a k dnešnímu dni se stará o více jak 3 000 serverů českých i zahraničích internetových projektů většího významu. Mezi internetové servery, kterým zajišťuje VSHosting provoz, patří například portál ČSFD.cz, velké zpravodajské servery, internetové obchody Okay, Euronics, Parfums a stovky dalších, bankovní servery, ale i společnosti jako Baťa nebo RWE.

V prosinci 2014 oficiálně vstupuje jako první česká firma do největšího datového výměnného uzlu na světě DE-CIX, kde se odehrává největší množství datových výměn mezi největšími světovými telekomunikačními operátory (přes 3 500 gigabitů za sekundu, což je cca desetkrát více než probíhá v českém datovém uzlu NIX). VSHosting se tak stal první českou firmou s internetovými hostingovými službami, která cílí do globálního dosahu. Od roku 2013 VSHosting připravuje expanzi do USA, kde realizuje projekt s podobným technickým zázemím ve státě Texas. Další plánovanou zemí pro expanzi je Jižní Amerika, konkrétně pak Brazílie.

Více informací najdete na www.vshosting.cz