DHL: 3D tisk může způsobit revoluci u některých metod výroby

Praha, 13. prosince 2016: Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických služeb, zveřejnila svou nejnovější zprávu o trendech s názvem „Prostorový tisk a budoucnost dodavatelských řetězců“ (3D Printing and the Future of Supply Chains). Společnost DHL již několik let testuje různé druhy hardwaru a metody prostorového tisku a nyní identifikovala aplikace, které mají potenciál nově definovat strategie průmyslové výroby a logistiky. Podle odhadů vzroste trh s prostorovým tiskem do roku 2025¹ na 180 až 490 miliard USD. Zpráva však dochází k závěru, že prostorový tisk se nestane náhradou hromadné výroby, nýbrž doplňkovým procesem. (TZ)

Matthias Heutger, vicepresident divize DHL Customer Solutions & Innovation, k tomu říká: „Zpráva DHL o trendech ‚Prostorový tisk a budoucnost dodavatelských řetězců‘ rozpoznává v prostorovém tisku technologii, která přináší změnu. Není to však zázračná technika, kvůli níž se stane hromadná výroba ve výrobních závodech překonanou. Její strhující potenciál spočívá ve schopnosti zjednodušit výrobu velmi komplexních a individualizovaných produktů a náhradních dílů, což by mohlo ještě více než dosud přiblížit logistiku s výrobou.“

Nová definice strategií dodavatelských řetězců

3D tisk, známý rovněž pod označením aditivní výroba, je procesem výroby produktů pokládáním souvislých vrstev zahřátého plastu nebo kovu, vstřikovaného tryskou 3D tiskárny na desku tak, aby vznikl trojrozměrný předmět. Tento proces má potenciál nahradit konvenční výrobní metody, jako je sváření nebo odlévání, při zlomku dosavadních nákladů. To může vést k vyšší kvalitě produktu, umožnění výroby rozmanitých produktů jednou tiskárnou a zavádění nových druhů produktů i nových strategií a modelů dodavatelských řetězců.

3D tisk je po celém světě postupně využíván pro letecký, strojírenský, automobilový a zdravotnický průmysl. Divize Mercedes Benz Trucks spustila službu výroby náhradních dílů procesem 3D tisku a ve zdravotnictví vytváří 3D tisk ve spojení se skenery na míru vyráběné předměty pro vnitřní i vnější použití od protéz až po zubní korunky. Nová technika se používá rovněž k autonomní výrobě v odlehlých oblastech – tato služba pro výrobu důležitých náhradních dílů je velmi žádaná ze strany důlních společností, kosmických agentur a armád.

Doplňková technologie

Prostorový tisk existuje již od 80. let 20. století. Mezi faktory, které jsou v současnosti překážkou pro jeho větší rozšíření, patří mimo jiné nedostatečné znalosti managementu a ekonomické i technické problémy. Mnoho tiskáren dokáže používat pouze jeden materiál a náklady na průmyslovou tiskárnu pro prostorový tisk jsou stále ještě vysoké. Musí se vyřešit také otázky záruky, odpovědnosti za škodu a ochrany duševního vlastnictví. Prostorový tisk se musí navíc stát rychlejším, pružnějším a vyspělejším, aby mohl zaujmout postavení hlavní metody výroby.

Markus Kückelhaus, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za inovace a výzkum trendů, vysvětluje: „Ne všechny produkty jsou vhodné k tomu, aby mohly být vyráběny metodou prostorového tisku. Společnosti v mnoha důležitých oborech se však o používání prostorového tisku stále intenzivněji zajímají. Povzbuzují je k tomu potenciální přínosy, které slibují větší možnosti individualizace, menší množství odpadu a lokalizovanější výrobu i dodávky zákazníkům. Nedávný průzkum odhalil, že 38 procent společností očekává, že bude do pěti let používat prostorový tisk ve své sériové výrobě, tato metoda však nenahradí konvenční výrobu kompletně2. Jsme přesvědčeni o tom, že ve střednědobém horizontu bude mít prostorový tisk největší vliv na logistiku a výrobu náhradních a individualizovaných dílů.“

Největší vliv na logistiku náhradních dílů

Zpráva DHL o trendech „Prostorový tisk a budoucnost dodavatelských řetězců“ ukazuje příležitosti, které pro společnosti vyplývají ze spojení s poskytovateli logistických služeb nabízejícími prostorový tisk. Do této oblasti patří výroba náhradních dílů dle aktuální poptávky, která by mohla snížit podnikům náklady na skladování, dále služby v blízkosti zákazníka pro rychlou výrobu dílů a služby pro rozšiřování možností individualizace při současném zkrácení doby dodání produktu zákazníkovi.

Poptávka zákazníků po individualizovaných produktech podporuje přímou výrobu individualizovaných dílů a služby pro rozšiřování možností individualizace a současné zkrácení doby dodání produktu zákazníkovi. To by mohlo vést k rozdělení výroby a montáže do různých fází s regionálně nebo lokálně umístěnými tiskárnami zahrnutými do finální výroby. Obě řešení by vyžadovala zcela nové strategie dodavatelských řetězců.

Služby v blízkosti zákazníka zahrnují především oborově specifické služby a integrované služby pro vracení a opravy zboží. 3D tisk by se zde mohl výhodně uplatnit v rychlé výrobě a expedici dílů. To by bylo neocenitelné v energetickém, strojírenském a zpracovatelském průmyslu – a také by to mohlo zlepšit realizaci záručních oprav na spotřebitelském trhu. Model náhradních dílů na vyžádání by mohl logistické společnosti zapojit do dodavatelského řetězce novým, revolučním způsobem, protože by mohly díly tisknout na cestě k zákazníkovi.

„V rámci přizpůsobování výrobních procesů u výrobců budou vznikat nové příležitosti a výzvy pro dodavatelské řetězce. Ve společnosti DHL se těšíme na spolupráci se zákazníky a partnery v rámci průzkumu nových řešení a využívání potenciálu prostorového tisku a jeho integrace do logistiky a budoucích dodavatelských řetězců,“ dodal Matthias Heutger.

Společnost DHL, která již vyzkoušela přechodné provozy s 3D tiskem, doporučuje, aby společnosti zapojovaly do projektu realizace prostorového tisku své logistické partnery již ve fázi analýz, aby bylo možné maximalizovat potenciální přínosy z hlediska zdokonalování provozních činností a realizace úspor, které by mohla tato metoda přinést.

– Konec –

Poznámka pro redaktory:

Kompletní zprávu DHL o trendech s názvem „Prostorový tisk a budoucnost dodavatelských řetězců“ (3D Printing and the Future of Supply Chains) v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde www.dhl.com/3dprinting.

1 McKinsey

2 Ernst & Young: Global 3D Printing Report, 2016

 

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Rodina divizí DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Přes 340 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě spojuje bezpečně a spolehlivě lidi i byznysy, což umožňuje globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, časem prověřený závazek v oblasti společenské zodpovědnosti a bezkonkurenční přítomnost na rozvíjejících se trzích, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2015 více než 59 miliard EUR.