Oznámení o fúzi sloučením společností VivaKi Czech Republic, s. r. o., a B2B Group (CZ), s. r. o.

Společnosti VivaKi Czech Republic a B2B Group (CZ) se 30. 12. 2016 sloučily do jedné firmy – MMS Communication Czech Republic s. r. o. (TZ)

MMS Communication zastřešuje značky agentur Zenith, Optimedia, Newcast, Starcom, Mediavest, Starcom Digital, Razor, Starlink, FMX, Performics a B2B Group. Na společnost MMS Communication přešlo veškeré jmění zaniklých společností, práva a povinnosti ze smluvních vztahů, včetně smluvního vztahu, který uzavřela jakákoliv z uvedených zaniklých společností. Na nástupnickou společnost přešly rovněž veškeré pohledávky a závazky původních společností. V obchodním rejstříku jsou veškeré skutečnosti zapsány od 30. 12. 2016.

MMS Communication Czech Republic s. r. o.
se sídlem: Jankovcova 1114/23, 170 00  Praha 7
IČ: 62411527, DIČ: CZ62411527