Nový seriál Lidových novin 40 let Charty 77

V pátek 6. ledna 2017 vyjde první díl nového třicetidílného seriálu, který se zaměří na příběh zrodu Charty 77, její podstatné mezníky, nejdůležitější signatáře, ale také na dobový kontext. Seriál bude vycházet každý den od pondělka do soboty až do 9. února. (TZ)

V pátek 6. ledna uplyne přesně 40 let od okamžiku, kdy skupina disidentů zveřejnila dokument Prohlášení Charty 77. V něm vyzvala československý komunistický státní aparát, aby přestal porušovat lidská a občanská práva. Režim odpověděl jednoznačně: represí vůči signatářům Charty 77 i jejich rodinám a blízkým.

„Charta 77 patřila k nejvýznamnějším projevům odporu vůči komunistickému režimu,“ říká ředitel redakce Lidových novin Veselin Vačkov a dodává: „Připravili jsme proto ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd seriál, který připomene tehdejší události a seznámí čtenáře s nejzajímavějšími poznatky historiků.“

Hned na začátku nového seriálu se čtenáři mohou těšit na dvě šestistránkové bonusové přílohy. První vyjde spolu s prvním dílem seriálu v pátek 6. ledna 2017 a nabídne kompletní seznam všech signatářů Charty 77 i faksimile textu úvodního prohlášení. V sobotu 7. ledna pak vyjde příloha věnovaná tvrdé odpovědi komunistické moci na Chartu 77 – mediální štvanici na stránkách Rudého práva a podpisové kampani známých osobností zinscenované režimem, známé jako Anticharta.

Způsob, jakým režim zareagoval, popíše v rámci seriálu rubrika Podoby represe, která připomene jak oblíbené paragrafy, kterými komunistická moc „oceňovala“ kohokoli, kdo se jí vzepřel, tak i nevybíravé metody typu anonymních telefonátů, slovních výhrůžek nebo domovních prohlídek. Portréty méně známých chartistů, a zejména chartistek najdou čtenáři v rubrice Malé velké osobnosti Charty 77. Každý den seriál doplní menší téma z historie českých protikomunistických aktivit od konce druhé světové války do počátku 90. let. Postupně se bude věnovat všem důležitým proudům, aktivitám i osobnostem, které s režimem bojovaly.