Získání licence platební instituce umožňuje ComGate rozvíjet obchodní aktivity v EU a klientům z řad e-shopů usnadňuje vstup na nové trhy

Praha, 18. ledna: Společnost ComGate Payments, a.s. poskytující zejména služby platebních bran získala v závěru roku 2016 licenci platební instituce, kterou ji na základě žádosti udělila Česká národní banka. Tato licence dává společnosti nově možnost realizovat nelimitované objemy transakcí a příležitost působit v rámci celé Evropské unie, což nabízí řešení pro e-shopy expandující do zahraničí. (TZ)

ComGate Payments získala licenci platební instituce na základě podání žádosti do České národní banky, která ji vzhledem ke splnění všech kritérií daných zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku a příslušnými vyhláškami, udělila. Společnost se na podání žádosti dlouhodobě připravovala, zejména pak provedla revizi všech interních procesů, navýšila základní kapitál na 15 mil. korun. a s ohledem na přísné nároky na bezpečnost a spolehlivost posílila kontrolní mechanismy. Ze získání licence totiž plyne i větší odpovědnost a povinnosti vůči České národní bance, která platební instituce komplexně prověřuje. Předmětem zkoumání je např. vlastnická struktura, důvěryhodnost osob ve vedení společnosti či finanční stabilita měřená ukazatelem kapitálové přiměřenosti podobně, jako je tomu u bank a některých dalších finančních institucí.

Ze získání licence pro ComGate Payments plynou výhody realizace nelimitovaných objemů transakcí a oprávnění provádět platební služby i pro subjekty mimo ČR, což dává prostor klientům z řad e-shopů, kteří chtějí expandovat do zahraničí.

„Vnímáme chuť našich zákazníků z řad e-shopů růst do zahraničí a prodávat zboží na trzích Evropské Unie nebo v Severní Americe. Většina platebních bran známých v České republice však není na tyto požadavky připravená, akceptuje pouze platební karty vydané v České republice a na Slovensku, vzácně pak karty vydané v EU. Naší ambicí je nabídnout funkční řešení této poptávky, a usnadnit tak našim zákazníkům vstup na nové trhy,“ vysvětluje Nikolaj Šťáhlavský, ředitel společnosti ComGate Payments, a.s.

Licence platební instituce představuje v rámci EU standard a je předpokladem pro spolupráci různých finančních institucí, které operují v oblasti zprostředkování platebních instrumentů. „V okamžiku, kdy se v jednáních s obchodními partnery ze zahraničí můžeme prezentovat jako držitel licence platební instituce, získáváme výhodnější pozici a rychleji navazujeme spolupráci. Získání tohoto oprávnění tedy dává prostor pro rozvoj našich aktivit i aktivit našich klientů,“ uzavírá Nikolaj Šťáhlavský.

 

O skupině ComGate

ComGate Payments je dceřinou společností ComGate, a.s., která na českém trhu působí již 15 let a zaměřuje se na služby outsourcingu obsluhy zákazníků. Služby skupiny zahrnují komplexní cyklus od získávání nových zákazníků, jejich obsluhy, zvyšování jejich věrnosti, skladování zboží a jeho doručování zákazníkům, po realizaci plateb za zboží a služby. Kromě platebních řešení svým klientům ComGate poskytuje i služby marketingu, provozuje call centra, realizuje outsourcing osobního prodeje a v několika logistických centrech zajišťuje služby logistiky a fulfillmentu. Skupina působí v České republice a na Slovensku, celkem zaměstnává kolem 350 osob a její tržby dosahují přibližně 500 mil. Kč.

Více informací najdete na www.comgate.cz.