Ericsson, Orange a PSA Peugeot Citroën budou spolupracovat na vývoji 5G připojených vozů

Společnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC), Orange a PSA Peugeot Citroën podepsaly partnerskou dohodu o realizaci pilotního projektu 5G technologií pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Projekt připojených vozů s názvem „Směrem k 5G“ si klade za cíl využít 4G a její technologickou evoluci k 5G. Dále řeší předpoklady pro využívání připojených vozů – jako například inteligentní dopravní systémy (ITS), zvýšení bezpečnosti na silnicích a podporu vzniku nových automobilových služeb. (TZ)

Partnerství se zaměřuje na komunikaci mezi vozidly (V2V – vehicle-to-vehicle), dále na komunikaci vozidel s infrastrukturou (V2X – vehicle-to-infrastructure), ale i na technologie, které jsou potřebné pro nasazení inteligentních dopravních systémů a služeb pro připojená vozidla v reálném čase. Při prvních testech budou použity end-to-end systémy s architekturou na bázi technologie LTE s pozdějším přechodem na LTE-V a na 5G.

První případy použití pro kooperativní ITS byly již definovány a v současnosti jsou testovány.

Patří mezi ně možnost sdílení obrázků mezi připojenými vozidly na silnici jako například možnost „vidět skrz“ vozidlo jedoucí vepředu, a dále například upozornění na blížící se pohotovostní vozidlo (policie, hasiči atd.) v reálném čase. Další testování bude probíhat v roce 2017 jako součást této výzkumné iniciativy.

„Směrem k 5G“, iniciativa v oblasti připojených vozů, je pro všechny tři partnery významnou příležitostí ke spojení odborných znalostí v oblasti připojených vozů a možností společně čelit mnoha výzvám, které přinášejí nové mobilní služby a Internet věcí (IoT).

Ericsson poskytuje rádiovou technologii a služby společně s distribuovanou a virtualizovanou řídící vrstvou sítě.

Orange nabídne mobilní síť s přidruženým spektrem v testovací oblasti a palubní připojení.

PSA Peugeot Citroën má v iniciativě na starosti definování požadavků případů použití v automobilovém odvětví, vestavěnou integrační architekturu, uživatelské zkušenosti a technické ověřování.

Díky vzájemné spolupráci partneři definují a ověří komplexní předpoklady a požadavky na 5G infrastrukturu, která bude naplňovat potřeby průmyslu připojených vozů. Zároveň identifikují celý potenciál inovativních služeb a případů použití ve prospěch zlepšení bezpečnosti silničního provozu a lepší kvality služeb pro koncové uživatele.

„Technologie 5G budou hrát klíčovou roli v dopravním systému budoucnosti. Ericsson přináší sítě, IT i specifická inovativní řešení pro automobilový průmysl. Spolu s klíčovými hráči jako PSA a Orange budeme schopni zajistit požadovanou úroveň ochrany a bezpečnosti a zároveň přispějeme k rozvoji udržitelné a inteligentní společnosti,“ dodala k spolupráci Charlotta Sund, viceprezidentka a ředitelka pro zákaznický průmysl ve společnosti Ericsson.

„Připojené služby internetu věcí jsou klíčovým způsobem, jak zlepšit uživatelskou zkušenost našich zákazníků, kteří dnes požadují bezprecedentní úroveň komfortu a pohodlí, jakož i personalizované služby ve svých vozidlech,“ řekla Carla Gohin, viceprezidentka pro výzkum, inovace a pokročilé technologie ve společnosti PSA Peugeot Citroën.

„Připojená vozidla jsou spolu s domácnostmi, inteligentními městy (Smart Cities), elektronickým zdravotnictvím (eHealth) a průmyslem 4.0 součástí naší strategické vize pro Internet věcí (IoT). Výrobci vozidel očekávají, že budeme poskytovat připojení, která jsou například potřebná pro vzdálené řízení údržby nebo pro udržování aktuálnosti softwaru palubních systémů. V rámci spolupráce se společnostmi Ericsson a PSA Peugeot Citroën jsme spojili naši schopnost řídit vývoj 5G pro inovativní služby s perspektivou dostupnosti 5G do roku 2020,“ uvedla Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, výkonná viceprezidentka pro inovace, marketing a technologie ve společnosti Orange.

O společnosti Orange

Orange je jedním z předních světových telekomunikačních operátorů. V roce 2015 společnost Orange dosáhla tržeb 40 miliard eur a ke 30. září 2016 měla na celém světě 154 000 zaměstnanců – včetně 95 000 zaměstnanců ve Francii. Působí v 29 zemích světa a její služby k 30. září 2016 využívalo celkem 256 milionů zákazníků. Orange je také předním poskytovatelem globálních IT a telekomunikačních služeb pro nadnárodní společnosti pod značkou Orange Business Services. Více informací naleznete na stránkách www.orange.com, www.orange-business.com nebo na Twitteru: @orangegrouppr.

O společnosti PSA Peugeot Citroën

Společnost PSA Peugeot Citroën, která v roce dosáhla příjmů 54 miliard €, tvoří jedinečné automobilové zážitky a dodává řešení v oblasti mobility, které poskytují volnost a zábavu zákazníkům na celém světě. Společnost využívá modely svých tří značek Peugeot, Citroën a DS a také širokou škálu služeb mobility a inteligentních služeb své značky Free2Move na naplňování měnících se potřeb a očekávání uživatelů automobilů. PSA je evropským lídrem z hlediska emisí CO2, s průměrným množstvím emisí 104,4 g CO2 na kilometr v roce 2015, a jeden z prvních inovátorů na poli autonomních a připojených vozidel – dohromady s 1,8 milionem těchto vozů na celém světě. Více informací naleznete na www.groupe-psa.com/en.

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson