Projekty společnosti ICZ a.s. ovládly anketu Bezpečná nemocnice 2016

(Praha, 2. února 2017) – Dvojím úspěchem skončilo pro společnost ICZ a.s. slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů v rámci již 9. ročníku celorepublikové ankety Bezpečná nemocnice. Právě jí realizované projekty totiž získaly první dvě místa. Nejvyšší příčku obsadil projekt Bezpečná manipulace s léčivy realizovaný Ústřední vojenskou nemocnicí – VFN Praha, druhou pak Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů pomocí sofistikovaného softwaru v Nemocnici Třebíč. Ankety se zúčastnilo 18 nemocnic s celkem 20 projekty, cenu hejtmana Kraje Vysočina si odneslo šest nejlepších. (TZ)

Hlavním smyslem všech ročníků ankety je předávání zkušeností a zvyšování informovanosti o inovativních projektech, které jsou v českých lůžkových zdravotnických zařízeních realizovány a přispívají tak ke zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče jak z pohledu pacientů, tak i nemocničního personálu. Téma devátého ročníku „Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe“ proto bylo zaměřeno na cenné a především praktické zkušenosti zdravotnického personálu.

„Společnost ICZ se dlouhodobě věnuje problematice zdravotnictví, a to včetně intenzivní spolupráce se zdravotnickými zařízeními. Detailní znalost této oblasti je přitom klíčem k tomu, abychom mohli přicházet s takovými řešeními, která přispívají ke zvýšení kvality a bezpečnosti jak v oblasti léčebné péče, tak i rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Největší dík však bezpochyby patří těm zařízením, která mají odvahu se nejen do inovativních projektů pustit, ale následně se s nimi ještě podělit a ukázat tak cestu i ostatním,“ říká Michal Bušek, ředitel Sekce Zdravotnictví společnosti ICZ a.s.

Vítězný projekt Bezpečná manipulace s léčivy zaujal hodnotící komisi zavedením elektronické evidence podávaných léčiv do praxe, což jednoznačně přispělo ke snížení rizik v průběhu poskytování zdravotních služeb a tedy i k celkovému zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče v Ústřední vojenské nemocnici – VFN Praha. Do své organizační struktury nemocnice paralelně zařadila nové pracoviště Farmakologistiky, které se podílí na řízení a iniciaci toku léčiv mezi jejími odbornými odděleními. Hlavním úkolem nově vzniklého pracoviště bylo a je snížit náklady na nákup léčiv s maximálním využitím dostupných zásob na tzv. příručních skladech.

 

Cílem projektu Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů pomocí sofistikovaného softwaru v Nemocnici Třebíč pak byla plná elektronizace provozu operačních sálů, úplné osvojení technologie personálem a z toho vyplývající bezpečnější, standardizovaný a řízený proces realizace operačních postupů. Zvýšení bezpečnosti se přitom týká všech aspektů provozu – od bezpečí pacienta přes ochranu personálu až po celkovou provozní bezpečnost operačních sálů. Realizace projektu má přitom dvě dimenze. První spočívá v implementaci technologie ve formě software a jeho podpůrné infrastruktury, druhá pak v implementaci pracovních procesů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku ankety Bezpečná nemocnice se uskutečnilo ve třetím lednovém týdnu v prostorách Horáckého divadla Jihlava. Jejími partnery jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., Česká asociace sester, o. s. a společnost Johnson & Johnson. Záštitu nad celou akcí pak převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

O Skupině ICZ

Skupina ICZ, jejímž největším členem je právě společnost ICZ a.s., patří mezi nejvýznamnější subjekty, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.

ICZ a.s. je certifikována podle norem ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti), ISO 20000-1 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací) AQAP 2110 a AQAP 2120 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“.

Skupina ICZ působí vedle České a Slovenské republiky také v dalších zemích.