Ericsson na Světovém ekonomickém fóru 2017 – rozvoj vnímavého a odpovědného vedení

Delegace společnosti Ericsson byla letos vedena Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President a Chief Sustainability Officer a Ulfem Pehrssonem, který působí na pozici Vice President pro oblast Government a Industry Relations. Společně s ostatními hosty pracovali na tématech jako je „internet pro všechny“, „role soukromého sektoru při dosahování Cílů udržitelného rozvoje“, „humanitární reakce“ a „budoucnost mezinárodního obchodu a investic“. (TZ)

Elaine Weidman-Grunewald se k události vyjádřila: „Přístup mnoha zainteresovaných stran – napříč vládami, veřejnými podniky a soukromým sektorem – je klíčem k realizaci cílů ve vedení. Na Světovém ekonomickém fóru se setkáte tváří v tvář s těmito partnery a můžete si přímo nastavit program společných setkání a iniciativ na celý následující rok.“

Témata

Témata Světového ekonomického fóra se shodují s vlastním programem digitální transformace průmyslu, internetu pro všechny a na zodpovědné podnikání společnosti Ericsson. Weidman-Grunewald dodala: „V každém zasedání a vystoupení jsme demonstrovali, jak spolu s našimi zákazníky a partnery působíme v čele transformace směrem ke skutečné Networked Society a k vytváření udržitelnějšího světa.“

Ambice společnosti Ericsson, která má za cíl dodání internetu pro všechny, se spíše než na kvantitu zaměřuje na kvalitu internetového připojení. Elaine Weidman-Grunewald se k tématu vyjádřila v samostatném příspěvku na blogu Ericsson. Citlivá témata se také dostávají do popředí – její příspěvek o předcházení sexuálnímu zneužívání dětí již byl sdílen na stránkách Světového ekonomického fóra.

Udržitelnost znamená business

Společnost Ericsson se také podílela na přípravě zprávy z udržitelného rozvoje a businessu. Zpráva ukazuje, že následující desetiletí bude rozhodující v řešení sociálních a environmentálních výzev a v obnovení důvěry ve zbytku společnosti. Komise zveřejnila zprávu a k jejímu uvedení napsala: „Uvedení Cílů udržitelného rozvoje či Globálních cílů v srdci světové hospodářské strategie by mohlo spustit zásadní změny v růstu a produktivitě spolu s investičním boomem v oblasti udržitelné infrastruktury. Nicméně toto se nemůže stát bez radikálních změn v podnikové a investiční komunitě.“

ICT pomáhá lidem v nouzi

Humanitární otázky byly hlavním tématem v průběhu jednání Světového ekonomického fóra. Vzhledem k tomu, že Elaine Weidman-Grunewald působí v řídícím týmu Global Future Council pro humanitární otázky, bude Ericsson v celé akci hrát důležitou roli. Elaine Weidman-Grunewald je možné spatřit na videu Světového ekonomického fóra o humanitární reakci, zúčastnila se živého vysílání na stejné téma, a mimo jiné napsala příspěvek na blog Světového ekonomického fóra. Elaine Weidman-Grunewald byla také hostem podcastu s názvem „Program Udržitelného rozvoje“ s Fergalem Byrnem.

Mimo jiné byla společnost Ericsson znovu uvedena jako jedna ze 100 udržitelných společností světa – Global 100 Most Sustainable Corporations in the World – v rámci hodnocení magazínu Corporate Knights. Žebříček vychází z analýzy téměř 5000 firem, kde se zohledňuje 14 klíčových ukazatelů – od výkonnosti, přes dopady dodavatelských řetězců až po účinky čistého vzduchu na příslušná odvětví.

Zachování globálního obchodu

Podle Ulfa Pehrssona, nejvýše postaveného manažera pro vládní vztahy ve společnosti Ericsson, bude Ericsson aktivní v oblastech mezinárodního obchodu a v setkávání s vládními zástupci a ministry. Na Světovém ekonomickém fóru přispěl svým příspěvkem, který je uveden také na blogu.

Nadcházející report o udržitelnosti

Na začátku března 2016 se můžete těšit na výroční zprávu o udržitelném rozvoji, která shrne všechny projekty a rekapituluje úspěchy a pokroky z roku 2016 – www.ericsson.com/sustainability.

Foto: Elaine Weidman-Grunewald s Cílem udržitelného rozvoje číslo 4 | Kvalitní vzdělávání¨

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson