Společnost Gartner označila ve svém průzkumu Magic Quadrant z roku 2016 společnost IFS za lídra v oblasti řízení služeb v terénu

Od roku 2014 společnost Gartner pravidelně uvádí společnost IFS jako lídra v oblasti aplikací pro řízení služeb v terénu (TZ)

IFS, globální společnost zabývající se vývojem podnikových aplikací, byla opět označena za lídra v průzkumu Magic Quadrant společnosti Gartner zaměřeném na řízení služeb v terénu*.

„Jsme poctěni, že jsme opět získali toto uznání. Budeme se i nadále snažit zajistit růst našeho podnikání v oblasti řízení služeb v terénu (FSM) prostřednictvím úzké spolupráce s našimi zákazníky a partnery po celém světě,“ prohlásil Alastair Sorbie, CEO společnosti IFS. „Máme radost, že zásluhou služeb v terénu, které představují prioritu při zavádění nových technologií zlepšujících zkušenosti zákazníků, budeme našim zákazníkům moci nabídnout nejnovější technologické platformy, funkce a modely dodávek. Víme, že organizace působící v odvětví služeb jsou pod mimořádným tlakem, aby dokázaly uspokojit neustále se měnící požadavky zákazníků a současně byly schopny diferencovat svou nabídku služeb a dosáhnout zisku. Naším cílem je umožnit organizacím v tomto odvětví vyřešit existující problémy a výzvy, aby se mohly chopit budoucích příležitostí. Globální vůdčí tým společnosti IFS se zaměřuje na rozšiřování našeho podnikání v oblasti FSM. Věříme, že průzkum, jakým je například tato zpráva, pomůže potvrdit význam práce, kterou odvádíme ve všech našich regionech.“

Společnost IFS uskutečnila několik klíčových iniciativ s cílem maximalizovat hodnotu naší nabídky v oblasti řízení služeb v terénu. Mezi tyto iniciativy patří:

  • silný závazek k provádění mnoha procesů v rámci odvětví, od specifických vertikálních činností a pracovních postupů až po implementaci šablon a školicí dokumentace,
  • zaměření na produkty a jejich možnosti konfigurace uživatelem, od strategické úrovně až po provozní úroveň, včetně možnosti rozšíření na mobilní zařízení, která organizacím dovoluje snadno škálovat na základě konkrétních obchodních potřeb,
  • podpora spolupráce se zákazníky, jež zahrnuje partnerské aktivity, jako jsou uživatelská fóra zákazníků a specializovaná tematická školení,
  • investice do nových technologií s cílem podpořit produktivitu, efektivitu a růst návratnosti investic jak z hlediska řešení, tak i pracovních sil v terénu jako celku.

Další informace o trhu a trendech v oblasti řízení služeb v terénu a také podrobnosti o analýze řešení IFS Řízení služeb v terénu vypracované společností Gartner jsou uvedeny v úplné zprávě, která je k dispozici na adrese: http://www.ifsworld.com/cz/news-and-events/industry-analyst-research/.

Podrobné informace o řešení IFS Řízení služeb v terénu naleznete na adrese: http://www.ifsworld.com/cz/solutions/enterprise-service-management/field-service-management/

* Průzkum Magic Quadrant společnosti Gartner v oblasti řízení služeb v terénu, Jim Robinson, William McNeill, Jason Wong, Michael Maoz, 3. listopadu 2016.

Společnost Gartner nepropaguje žádného prodejce, produkt nebo službu figurující v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje žádnému uživateli technologií, aby volil pouze mezi prodejci s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být chápány jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner vylučuje veškeré záruky, přímo či nepřímo vyjádřené, související s tímto průzkumem, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti nebo vhodnosti řešení pro konkrétní účel.

O společnosti IFS

IFS™ je uznávaný globální lídr v oblasti vývoje a dodávání podnikového softwaru pro ERP (Plánování podnikových zdrojů), EAM (Správu provozních prostředků) a ESM (Řízení podnikových služeb). Společnost IFS založená v roce 1983 přibližuje zákazníky v cílových sektorech jejich podnikání, pomáhá jim zvyšovat jejich agilitu a připravuje je na to, co se bude v jejich průmyslovém odvětví dít dál. 2 800 zaměstnanců společnosti IFS podporuje více než 1 milion uživatelů na celém světě prostřednictvím sítě místních poboček a rostoucího ekosystému partnerů. Chcete-li se dozvědět více informací, navštivte web: IFSworld.com

Sledujte nás na Twitteru: @ifsworld

Navštivte blog společnosti IFS o o technologiích, rozvoji a inovacích: http://blog.ifsworld.com/