ABB ve 4. čtvrtletí dosáhla růstu

V roce 2016 transformace výrazně pokročila (TZ)

Souhrn výsledků za 4. čtvrtletí

  • Zakázky vzrostly o 3 %1 díky novým velkým kontraktům
  • Ve Spojených státech a Číně vzrostly zakázky o 9 %
  • Tržby se zvýšily o 1 %
  • Divize Energetika zaznamenala výrazný růst zakázek (o 15 %) i tržeb (o 4 %); provozní marže EBITA2 vzrostla na 10,4 %
  • Provozní marži EBITA ve výši 11,7 % ovlivnila platební neschopnost velkého distributora v Turecku a pokles kurzu egyptské měny
  • Čistý zisk činí 489 milionů USD oproti 204 miliony USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015

Souhrn výsledků za rok 2016

  • Provozní zisková marže EBITA vzrostla o 50 základních bodů na 12,4 %
  • Provozní zisk na akcii2 vzrostl o 4 %
  • Zakázky poklesly o 5 % a tržby o 1 %
  • Úspěšné zahájení programu ABB Ability™ – integrace a rozšíření digitální nabídky
  • Peněžní návratnost investovaného kapitálu stoupla o 70 základních bodů na 14,1 %; volný peněžní tok vzrostl o 5 %
  • Pokračuje program na snížení nákladu a program týkající se provozního kapitálu
  • Navrženo zvýšení dividendy poosmé v řadě na 0,76 CHF

„Ve čtvrtém čtvrtletí jsme dosáhli růstu, a to díky výborným výsledkům divize Energetika na stále nepříznivém trhu,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naši zákazníci jsou nadšeni z programu ABB Ability, který slučuje naši nabídku v oblasti digitalizace. Již jsme přijali související zakázky a zaznamenali výrazný zájem. Pokračujeme v podpoře růstu při realizaci třetí fáze strategie Next Level,“ řekl Ulrich Spiesshofer. „V pozadí se nadále zvyšovala naše produktivita, a to silněji než je zřejmé z vykazovaných čísel, pokud uvážíme jednorázové události, které ovlivnily naše čtvrtletní výsledky.“

„V roce 2016 jsme výrazně pokročili v transformaci ABB směrem ke společnosti, která se více zaměřuje na zákazníka, je štíhlejší a zaujímá přední místo v digitálních technologiích,“ pokračoval Ulrich Spiesshofer. „Díky setrvalému zaměření na produktivitu a náklady jsme zvýšili marži. Náš program provozního kapitálu, výrazná tvorba hotovosti a ukázněná alokace kapitálu jsou projevem nové finanční kultury ABB. Plníme náš závazek vytvářet atraktivní výnosy pro akcionáře.“

Finanční ukazatele za

4. čtvrtletí 2016

                              Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 4. čtvrtletí 2016 4. čtvrtletí 2015 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 8 277 8 262 0 % +3 %
Tržby 8 993 9 242 -3 % +1 %
Provozní zisk EBITA1 1 057 1 101 -4 % -2 %3
    vyjádřeno v % z provozních tržeb 11,7 % 11,9 % -0,2  bodu
Čistý zisk 489 204 +140 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,23 0,09 +147 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,33 0,35 -5 %4 -3 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1 519 1 994 -24 %

 

Finanční ukazatele za celý rok 2016 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Finanční rok

2016

Finanční rok 2015 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 33 379 36 429 -8 % -5 %
Tržby 33 828 35 481 -5 % -1 %
Provozní zisk EBITA1 4 191 4 209 0 % +2 %3
    vyjádřeno v % z provozních tržeb 12,4 % 11,9 % +0,5 bodu
Čistý zisk 1 963 1 933 +2 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,91 0,87 +5 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 1,29 1,26 +3 %4 +4 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 3 934 3 818 +3 %
Volný peněžní tok 3 156 3 019 +5 %
Peněžní návratnost investovaného kapitálu (CROI) 14,1 % 13,4 % +0,7 bodu

1 Míra růstu zakázek, tržeb a zásoby zakázek jsou uvedeny ve srovnatelném vyjádření (upraveny v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.

2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental reconciliations and definitions“ v příloze Q4 2016 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v portfoliu).

4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně. Trh je nadále poznamenán pouze mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Vzhledem k těmto skutečnostem a pokračující transformaci ABB očekáváme, že rok 2017 bude přechodovým rokem.

Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. www.abb.com