Na recyklaci končí už skoro polovina baterií

Praha, 15. února 2017 – 1 638 tun použitých baterií odevzdali loni Češi k recyklaci. Toto číslo představuje 45,3 % ze všech baterií, které byly dány do oběhu. Z aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, dále vyplývá, že jeden Čech loni v průměru vytřídil 155 gramů baterií, což zhruba odpovídá šesti tužkovým bateriím typu AA. Za rekordními výsledky lze vidět na prvním místě zvýšenou aktivitu řadových občanů, kteří baterie nejčastěji odevzdávají do venkovních červených kontejnerů nebo do sběrných nádob v obchodech. Pozitivní je též skutečnost, že se České republice podařilo splnit velmi ambiciózní normu Evropské unie, která zavazuje členské státy odevzdat k recyklaci minimálně 45 % všech baterií, které se dostaly do oběhu. (TZ)

K nárůstu vybraných baterií výrazně přispívá zvyšující se dostupnost sběrných míst. Po celé České republice je nyní už více než 20 500 míst, kde je možné použité baterie odevzdat k recyklaci. „Velký posun vidíme v zapojení obcí, které třídění odpadu aktivně podporují. Roste také množství baterií vybraných v obchodních sítích,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT a dodává: „Radost nám dělají také školy. Školáci, studenti a pedagogové zde jen v minulém roce odevzdali v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět téměř 151 tun baterií.“

Rok 2016 byl pro sběr baterií velkou výzvou

Evropská unie nastavila velmi ambiciózní normu, podle které musí být počínaje rokem 2016 ve všech členských státech unie k recyklaci odevzdáno minimálně 45 % všech baterií, které byly v daném roce dány do oběhu. Díky rekordním výsledkům se České republice tuto normu splnit podařilo. Výsledný podíl vybraných baterií představuje 45,3 %. „Za tímto číslem je třeba vidět obrovské množství práce nejen v loňském roce, ale v posledních 15 letech, kdy se v Česku recyklaci baterií věnuje pozornost. Bez podpory z krajů, měst a obcí, firem, škol a školek a nejrůznějších nadšenců a podporovatelů bychom takových výsledků nikdy nedosáhli,“ uzavírá Petr Kratochvíl z ECOBATu.

Skokané roku – obchodní síť a obce

Oproti roku 2015 se v roce 2016 množství odevzdaných baterií zvýšilo o 35 %. Mezi segmenty, kde byl nárůst největší, patří obchod s meziročním nárůstem 69 %. „Daří se nám lépe spolupracovat přímo s centrálami řetězců a je patrné, že jejich managementy nevnímají umísťování sběrných nádob jen jako svou povinnost danou jim ze zákona, ale velmi účelně vybírají pro sběrné nádoby viditelná místa, která jsou zákazníkům přímo na očích,“ chválí Petr Kratochvíl z Ecobatu. Výrazně se také zvýšil sběr v obcích a to o 54 %, na kterém má velký podíl stoupající obliba červených venkovních kontejnerů. Stabilní je zapojení škol, které meziročně odevzdaly o 7 % baterií více. Spolupráce se školami není důležitá jen vzhledem k množství baterií, které žáci, studenti a pedagogové vytřídí, ale neméně i díky velmi praktické osvětě, které se zde dětem díky programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dostává.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2016 zpětně odebrala 1 638 tun baterií, což představuje 45,3 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.