Ericsson, SK Telecom a BMW Group Korea dosáhli nového světového rekordu v rychlosti 5G

Společnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC), SK Telecom a BMW Group Korea společně zlomily světový rekord v rychlosti vozidel, které jsou připojeny pomocí 5G technologie. S cílem poskytnout konkrétní příklady bezproblémové mobility, se všechny tři společnosti v testech zaměřily na vysokorychlostní jízdy, během kterých bylo zajištěno stabilní a vysoce výkonné připojení k síti. (TZ)

Thomas Norén, vedoucí produktové oblasti síťových produktů ve společnosti Ericsson, na počátku testování dodal: „Ericsson spolupracuje s předními operátory a představiteli ekosystémů na rozvoji 5G – jak pomocí stávajících pilotních projektů na bázi předběžných standardů, tak prostřednictvím standardizačních aktivit v rámci globálních normalizačních orgánů a průmyslových skupin. Testy přispějí ke komercializaci 5G technologií a k jejich rozvoji – zejména v oblasti připojení vozidel.“

Testovací síť na firemním polygonu BMW Group Korea se skládala ze čtyř rádiových uzlů pracujících v pásmu 28GHz. Tato testovací síť umožnila dosažení datové přenosové rychlosti 3,6 Gbps (downlink) při rychlosti vozu 170 km/h. Testy také ukázaly trvalou vysokou datovou propustnost sítě na celém okruhu trvale přesahující 1,5 Gbps i během přepínání přenosu (handover) mezi jednotlivými radiovými stanicemi.

Tento světový rekord byl umožněn díky pokročilému formování radiového signálu a jeho následného sledování, které umožňuje základnové stanici vysílat signály směrem k 5G zařízení. Přesné sledování 5G zařízení i při velmi vysokých rychlostech bylo umožněno díky vyspělé 5G technologii od firmy Ericsson. Tyto schopnosti otevírají dveře novým službám 5G, v tomto případě v rámci automobilového průmyslu.

Ericsson a jeho partneři budou pokračovat v mnohostranném testování 5G v rámci pilotních projektů s předními operátory a představiteli ekosystémů. Tyto pilotní projekty umožňují, 5G end-to-end testování sítí za účelem urychlení rozvoje 5G.

Zkušební vozy na jízdních drahách v rámci centra BMW Group Korea

POZNÁMKY PRO REDAKTORY:

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com

www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson