Díky hloubkovému učení lze dosáhnout velmi přesné personalizace

RTB House, přední společnost poskytující retargetingová řešení a působící celosvětově, představuje nové prvky využitelné při cílené reklamě. Řešení využívá hloubkové učení (v současnosti jedna z nejslibnějších oblastí výzkumu zaměřeného na umělou inteligenci) v displejové reklamě. Díky němu je dosaženo přesnějšího doporučení produktů. Personalizovaný retargeting se tak stává o 50 % efektivnější. (TZ)

2016-08-03 17_50_57-RTB House

Jednou z nejčastěji využívaných metrik pro posuzování dobrých reklamních kampaní je jejich míra proklikovosti (click-through rate) – poměr kliků na banner v porovnání s celkovým počtem uživatelů, kteří reklamu viděli. Cíl je jednoduchý – přitáhnout potenciální zákazníky použitím kreativ, u nichž je předpokládána vysoká míra prokliku.

Retargeting a personalizace určují způsob, jakým marketéři zobrazují nejlepší kreativy a to cílením na uživatele s unikátní nabídkou založenou na jejich historii prohlížení. V současnosti umožní metody hloubkového učení ještě přesnější personalizaci reklamy.

RTB House vyvinula inovativní mechanismus pro doporučování, který využívá hloubkového učení k nalezení vzorců v rozhodování. Na základě zvyklostí a různých vzorů chování dokáže předpovědět, které produkty pravděpodobně nejvíce zaujmou uživatele. V pozadí této metody běží matematický model inspirovaný neurony v našich mozcích (tzv. umělá neuronová síť), který umožňuje získávat z dat spolehlivější, bohatší a strojově interpretovatelné popisy nákupních preferencí zákazníka.

Bartolomiej Romanski, Chief Technology Officer v RTB House k tomu poznamenává, že ačkoli prediktivní inteligence byla dříve konceptem v rovině sci-fi, dnes je již součástí reality. “Hloubkové učení nám umožňuje dostat se blíž k tajemstvím velkých dat, dovoluje nám nabídnout zákazníkům lepší služby a dále tak rozvíjet náš byznys. Díky zlepšení přesnosti při výběru produktů můžeme ještě lépe zaměřit personalizované reklamy a klientům můžeme pomoci ještě lépe optimalizovat návratnost investic a můžeme jim také ukázat, jakým způsobem mohou své rozpočty využít efektivněji.”

Hloubkové učení klade velké nároky na výpočetní kapacitu. Aby mohly být algoritmy hloubkového učení využity správně, je k tomu potřeba počítačová platforma, která je pro tento účel optimalizovaná. RTB House využívá řešení od NVIDIA – konkrétně model GPU uzpůsobený pro hloubkové učení.

Serge Lemonde, Deep Learning Startups Business Director pro oblast EMEA a Indie ve společnosti NVIDIA k tomu říká: “Hloubkové učení je užitečným přístupem k umělé inteligenci, protože umožňuje softwaru učení z dat. Stroje jsou dnes schopné se učit rychle, přesně a v takovém rozsahu, že každý průmyslový segment může využívat možností umělé inteligence. RTB House se ujala vedoucí role při zavádění této technologie do oblasti reklamy, aby umožnila lepší využití obchodních poznatků z dat jejích zákazníků pro vytvoření ještě relevantnějšího obsahu pro spotřebitele.”

RTB House je celosvětově jednou z mála společností, která dokázala vyvinout a implementovat vlastní technologii pro nákup reklamního prostoru v RTB modelu (real-time bidding). Působí po celém světě a zajišťuje více než 1000 reklamních kampaní na 40 trzích v Evropě, Latinské Americe, Asii a Tichomoří, v Africe a na Blízkém východě.

RTB House je členem NVIDIA Inception Program, který je věnován společnostem, které pomáhají změnit své obory díky pokroku v oblasti umělé inteligence a datové vědy. V tomto případě se v RTB House jedná o třetí implementaci algoritmů hloubkového učení po modelu určování pravděpodobnosti konverze a modelu určování hodnoty konverzí, které byly spuštěny před několika měsíci.

O RTB House

RTB House je přední společnost s celosvětovou působností, která poskytuje pro své klienty nejmodernější retargetingová řešení. Využitím proprietárních technologií pro nákup reklamního prostoru a algoritmů hloubkového učení RTB House pomáhá inzerentům zvyšovat prodeje a tím přispívá k naplňování jejich krátko-, středně- a dlouhodobých prodejních cílů.  

Společnost vznikla v roce 2012 a v současné době zajišťuje více než 1 000 kampaní na více než 40 trzích. Působí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, v Asii a Tichomoří a dále v Latinské Americe. Tým se skládá z více než 200 odborníků a stále se rozrůstá.

Více informací se dozvíte na: www.rtbhouse.com