Kmenové buňky mají budoucnost nejen v ortopedii, ale i při léčbě migrény a v očním lékařství

6. dubna 2017 Ve Fort Lauderdale (Florida, USA) se sešli světoví odborníci zabývající se buněčnou terapií a regenerativní medicínou na prestižní mezinárodní konferenci „Academy of Regenerative Practices“. Pozornost byla zaměřena zejména na tolik diskutovanou bezpečnost a účinnost buněčné terapie v různých  oblastech medicíny. Na konferenci vystoupil i průkopník buněčné terapie v České republice prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. z kliniky Cellthera.

„Využití vlastních kmenových buněk se stává stále populárnější po celém světě. Budují se nová centra pro buněčnou terapii v USA i Austrálii. Na naší klinice v Brně jsme kmenové buňky připravili pro téměř tři tisíce pacientů,“ hodnotí vývoj používání této inovativní metody vedoucí lékař kliniky Cellthera prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Buněčná terapie neboli podání vlastních kmenových buněk se rozšiřuje po celém světě. Je aplikována u různých onemocnění, včetně ortopedie, očního lékařství a neurologie. Aplikace kmenových buněk je pro pacienta bez jakýchkoliv závažných vedlejších účinků.

Léčí-li se například artróza jenom léky proti bolesti, většinou k uzdravení postiženého kloubu nedojde, a naopak pacient skončí na operaci umělého kloubu. U pacientů s umělým kloubem hrozí zvýšené riziko infekčních komplikací, cévní mozková příhoda nebo infarkt. Z dlouhodobého hlediska má pacient s umělým kloubem vyšší riziko vzniku rakoviny.

Na konferenci představila vlastní zkušenosti z oblasti očního lékařství i česká lékařka MUDr. Jitka Pidrmanová, úzce spolupracující s klinikou Cellthera při využití kmenových buněk u některých onemocnění zraku. Ukazuje se, že zejména některá onemocnění sítnice mohou být uzdravena s využitím kmenových buněk. „U pacientů, kteří trpí věkem podmíněnou makulární degenerací sítnice nebo diabetickou retinopatií (pozn. onemocnění sítnice při cukrovce), dochází k postupné ztrátě zraku a současná medicína jim nedokáže nabídnout účinnou léčbu. Podáním kmenových buněk je možné proces vedoucí ke zhoršování nebo ke ztrátě zraku zastavit a zvrátit k lepšímu,“ vysvětluje Pidrmanová.

Australský odborník MUDr. Ralph Bright seznámil kolegy s převratnými výsledky léčby migrény a dalších neurologických onemocnění, včetně roztroušené sklerózy a mozkové mrtvice, pomocí kmenových buněk u svých pacientů. Po aplikaci buněčné

terapie u nich došlo buď k výraznému zlepšení jejich zdravotního stavu nebo dokonce

Klinika CELLTHERA

CELLTHERA je první anti-aging klinika na Moravě. Profesionální tým kliniky Cellthera sestává z lékařských odborníků a zdravotnických pracovníků, kteří mají komplexní pohled na zdraví pacienta a snaží se pro něj nalézt optimální řešení podle principů personalizované medicíny. Zároveň se snaží využít v maximální možné míře vlastní hojivý potenciál těla a jeho drahocenných buněk, ať už se jedná o kmenové buňky, buňky imunitního systému nebo krevní destičky.

Webové stránky: http://celltheraclinic.cz/

 

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. je atestovaným lékařem v oborech klinická onkologie, pediatrie, alergologie a klinická imunologie, má 17leté zkušenosti v regenerativní medicíně a buněčných terapiích. Je prezidentem mezinárodního konsorcia International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy a je také držitelem Evropského patentu pro izolaci kmenových buněk z tukové a pojivové tkáně.  V roce 2010 založil kliniku Cellthera, zabývající se využitím buněčných terapií v regenerativní medicíně.