Agrofert zasílá společnosti Seznam.cz výzvu, aby portál zanechal své diskreditační kampaně

Systematická diskreditační kampaň vedená společností Seznam.cz vůči společnosti Agrofert překročila únosnou mez a nelze ji nechat bez reakce. V sekci Zprávy společnost Seznam.cz v posledních týdnech věnovala rozsáhlý prostor několika našim obchodním případům, především jde o akvizici společnosti U Rytířů, akvizici společnosti Kostelecké uzeniny a Agro Jevišovice.

2017-04-27 18_00_39-Start.png

Při zhlédnutí reportáží se nelze ubránit dojmu, že reportáže byly zpracovány velmi manipulativním způsobem s jediným cílem – pošpinit a poškodit dobré jméno firem koncernu Agrofert. Redakce opakovaně dává prostor k vyjádření lidem, o jejichž dobré pověsti lze přinejmenším pochybovat. Příkladem může být osoba pana Bohumíra Rady. Tento člověk byl v minulosti trestně stíhán a pravomocně odsouzen. Výsledkem jeho podnikání byly dluhy, exekuce, pokuty od státu, nezaplacené mzdy zaměstnancům a celkově zdevastovaná zemědělská farma. Dluhy pana Rady jsme v minulosti převzali a zachránili několik jeho firem před krachem.

Domníváme se, že ze strany společnosti Seznam.cz jde o cílený, systematický a soustavně vedený mediální útok na naši společnost. Tato kampaň nás poškozuje nejen v očích našich zaměstnanců, ale především u našich zákazníků, obchodních partnerů a u široké veřejnosti.

V reportáži zveřejněné dne 26. dubna 2017 s názvem „Tajný plán, jak Agrofert ovládne firmu. Promluvil muž z Kosteleckých uzenin“ jsme dokonce nedostali ani minimální prostor k vyjádření. Tuto skutečnost považujeme za hrubé nedodržení elementárních novinářských pravidel. 

V sérii předchozích reportáží redakce nepravdivě vytvořila iluzi, že Agrofert zapříčinil sebevraždu svého obchodního partnera, pana Milana Sládečka. Pokud necháme stranou skutečnost, že se Seznam.cz neštítí mediálně bulvárně parazitovat na osobě zemřelého člověka, je samozřejmě politováníhodné, že si tento člověk vzal život, avšak společnost Agrofert s tímto činem nemá vůbec nic společného.

Domníváme se současně, že může jít o neférové obchodní praktiky vydavatelského domu Seznam.cz proti své konkurenci. Společnost Mafra, která je součástí koncernu Agrofert, provozuje internetový portál iDNES.cz. Ten patří na trhu k hlavním konkurentům portálu Seznam.cz.

Vyzýváme proto společnost Seznam.cz, aby zanechala své diskreditační kampaně namířené proti společnosti Agrofert či proti našim dceřiným společnostem. Pokud tato kampaň bude pokračovat, budeme bohužel nuceni učinit příslušné právní kroky.

Společnost Agrofert zdůrazňuje, že vždy podnikala a postupovala podle platných zákonů. Jakékoli vytváření domněnek, že tomu tak nebylo, je jednoduše lživé a zásadním způsobem nás poškozuje.