V Praze se konala významná konference Investiční fórum pro udržitelnou energii

Praha, 5. května 2017 – V Praze se minulý týden konala konference Investiční fórum pro udržitelnou energii organizovaná Evropskou komisí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Iniciativou OSN pro životní prostředí.

Cílem této konference bylo sdílet osvědčené postupy z celé střední a východní Evropy o tom, jak financovat investice do energetické účinnosti. Ty zahrnují využití soukromých finančních prostředků a inovačních finančních nástrojů, zejména v odvětvích stavebnictví a průmyslu. Přednášející se zaměřili na praktické zkušenosti s vývojem a strukturou investičních programů.

  • Prezentace energetické politiky EU a diskuse o podpoře EU pro financování investic do projektů energetické udržitelnosti
  • Porovnání vývoje investic v celém regionu CEE
  • Sdílení postupů, jak může být energetická udržitelnost financována prostřednictvím soukromého sektoru
  • Zapojení politiků a ostatních zainteresovaných stran do kvalifikované diskuse o způsobech, jak zlepšit investice do této oblasti
  • Identifikování způsobů, jak překonávat překážky pro investice a možné další postupy budoucí spolupráce

Rámcová strategie Energetické unie prezentuje energetickou účinnost jako jednu z pěti hlavních oblastí zájmu a konstatuje, že je třeba ji považovat za zdroj energie sám o sobě. Ambiciózní dohoda o klimatu uzavřená v Paříži rovněž zdůrazňuje význam energetické účinnosti. Investice do energetické účinnosti se osvědčily jako jeden z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak podpořit přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Nejenže tyto investice pomáhají EU přeměnit své klimatické ambice na konkrétní opatření v této oblasti, ale přinášejí také evropským občanům a společnostem značné výhody z hlediska životního prostředí, zdraví, bezpečnosti dodávek energií, nižších účtů za energie, většího počtu pracovních míst a udržitelného růstu.

Pro využití plného potenciálu energetické účinnosti nebudou veřejné prostředky dostačovat, a proto bude třeba odblokovat soukromé financování. V této souvislosti by energetická politika měla vytvářet příznivější investiční podmínky, podporovat poptávku po energetické účinnosti a pomáhat spotřebitelům snadněji investovat do energetické účinnosti.

V rámci Evropské komise má organizaci konferecní na téma udržitelné energie na starosti Výkonná agentura pro malé a střední podniky. Ta byla založena za účelem uvolnění a podpory soukromých

investic a financování problematiky energetické účinnosti v evropském stavebním sektoru. Specifické cíle programu, nastíněné v nedávném sdělení Komise „Čistá energie pro všechny evropské obyvatele“, jsou:

  1. usnadňovat efektivnější využívání veřejných prostředků,
  2. vyvíjet „agregované“ investiční programy a
  3. prokázat finanční komunitě prostřednictvím tržních důkazů, že investice do energetické účinnosti jsou samy cenným tržním segmentem.

Agentura uspořádá na tato témata více než 30 akcí uzpůsobených potřebám a podmínkám cílových zemí (regionů programu). Akce se dělí na dva typy: kulaté stoly a veřejné konference.

U kulatého stolu se shromážďují veřejné a soukromé subjekty, které mají vliv na financování udržitelné energetiky ve svých zemích. Tyto kulaté stoly mají za cíl vytvořit dlouhodobou spolupráci a zlepšit přístup k financování udržitelné energie v každé z cílových zemí nebo regionů. Veřejné konference jsou rozsáhlejšími akcemi pro širokou podporu úspěšných projektů investujících do udržitelných energií v celé EU a budou se zaměřovat také na konkrétní země nebo regiony.