Cambridge English udělila českým učitelům certifikáty programu Let’s Speak

Bezplatného programu Let‘s Speak se zúčastnilo na 250 českých učitelů, téměř 50 % plánuje připravovat své studenty na zkoušky Cambridge English

PRAHA, 17. května 2017 – Cambridge English, mezinárodní instituce poskytující prestižní jazykové zkoušky z angličtiny, dnes oznámila, že slavnostně udělila českým učitelům certifikáty Cambridge English: Let’s Speak, školicího programu zaměřeného na posílení znalostí a dovedností učitelů anglického jazyka z celé České republiky. Programu, kterého se zúčastnilo na 250 učitelů, byl realizován pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národního institutu pro další vzdělávání.

Semináře programu probíhaly od listopadu 2016 do února 2017. Cambridge English do projektu přispěla svým know-how, materiály a školením supervizorů, kteří vedli školení učitelů. Vlastní školení prováděli the British Council, Akcent International House a Evropské centrum jazykových zkoušek, partneři Cambridge English v ČR, ve výukových centrech ve všech krajských městech České republiky.

„Program Let’s Speak je zaměřen na podporu výuky komunikativních dovedností v anglickém jazyce,“ řekl Magistr Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. „Právě mluvená komunikace činí žákům největší problémy, a proto velmi vítáme, že mnoho našich učitelů chce využít poznatky získané v rámci programu Let’s Speak a připravovat své studenty dle uznávaných standardů Cambridge English.“

Slavnostní předání certifikátů je výsledkem dlouholetých příprav realizovaných ve spolupráci s ministerstvem a Národním institutem pro další vzdělávání.  15 % pedagogů, kteří se zúčastnili programu Let`s Speak, rovněž připravuje své studenty na zkoušky Cambridge English, dalších 48 % plánuje na základě zkušeností získaných na těchto seminářích s tím začít.

„Učitelé v České republice se vyznačují vysokou profesionalitou a jsou připraveni poskytnout svým studentům ty nejlepší předpoklady pro kvalitní výuku angličtiny,” řekl Eva Vargová, konzultantka Cambridge English v České republice. „To také ukázal jejich zájem o nové techniky a přístupy k výuce angličtiny během seminářů. Kandidáti na certifikáty Cambridge English z České republiky dlouhodobě vykazují jedny z nejlepších výsledků na světě a pevně věříme, že program Let`s Speak tuto úroveň ještě zvýší.“

Cambridge English je v České republice nejuznávanějším poskytovatelem jazykových certifikátů mezi zaměstnavateli. Nejpopulárnějším certifikátem je Cambridge English: First (FCE), jehož držitelé mohou počítat s výhodami při studiu na mnoha vysokých školách v České republice i v zahraničí a také významným způsobem zvyšuje šance na pracovním trhu. Výhody poskytují i další certifikáty, například již s Cambridge English Preliminary (PET) mohou studenti být osvobozeni od zkoušky z anglického jazyka v rámci maturit.

O Cambridge English

Cambridge English, která je součástí University of Cambridge, je instituce poskytující prestižní jazykové zkoušky z angličtiny po celém světě. Ročně skládá zkoušky Cambridge English přes
5 milionů osob ve více než 130 zemích. Její certifikáty uznává přes 20 000 společností a organizací po celém světě. V České republice uznává zkoušky Cambridge English přes 300 státních organizací, vysokých škol a univerzit, a předních soukromých společností. Více informací naleznete na: http://www.cambridgeenglish.org/cz/.

www.cambridgeenglish.org/cz/svetjezajimavejsi/

www.cambridgeenglish.org/cz/rodice