Nový ČSOB Grantový program Karty dobré vůle podpoří 12 projektů

Karta dobré vůle představuje unikátní cestu podpory veřejně prospěšných projektů prostřednictvím každodenních platebních transakcí. ČSOB chce ještě více prohloubit spolupráci s klienty v oblasti filantropie, a proto spustila v březnu nový ČSOB Grantový program Karty dobré vůle, ve kterém podpoří projekty zaměřené na pomoc osobám v nepříznivé situaci.

V grantovém řízení rozdělí ČSOB dvakrát ročně až 1 milion korun na podporu konkrétních osob v tíživé zdravotní či sociální situaci nebo na nastartování a podporu systémové změny vedoucí ke zlepšení konkrétního nepříznivého společenského jevu.

V jarním kole grantového řízení rozdělí ČSOB 1 milion korun mezi těchto 12 projektů:

Od května 2014 nabízí ČSOB Private Banking ve spolupráci s karetní asociací Mastercard svým klientům speciální debetní bezkontaktní platební Kartu dobré vůle, která umožňuje odvést z každé obchodní transakce volitelnou částku dle přání klienta ve prospěch dobré věci. Za dobu fungování Karty dobré vůle se podařilo získat bez mála pět milionů korun pro charitativní projekty třiceti českých neziskovek.

ČSOB dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem a snaží se přicházet s  iniciativami, které na úrovni jednotlivce i společnosti přispívají k rozvoji filantropie, zlepšování a prohlubování sociálních vazeb a k ochraně životního prostředí.