ČSOB vyhrála Cenu Via Bona pro Dobrou firmu

Letošní ročník Ceny Via Bona se stal symbolickou oslavou dvaceti let české filantropie. Nadace Via uděluje ocenění těm, kteří svými činy pomáhají druhým a snaží se změnit své okolí a společnost k lepšímu již dvě desetiletí. Za tu dobu bylo oceněno 123 filantropických příběhů, z nichž v tomto roce vybrala odborná komise 20 nejsilnějších, rozdělila je do 4 kategorií, a veřejnost poté hlasovala pro ty nejzajímavější. Za dlouhodobou společenskou odpovědnost, v rámci které ČSOB podporuje například vzdělávání, profesionalizaci neziskovek či různé veřejně prospěšné projekty, si banka zasloužila hlavní cenu v kategorii Dobrá firma.

„Ocenění pro Dobrou firmu nás velmi těší především z toho důvodu, že o něm rozhodla veřejnost svým hlasováním. Jsme rádi, že lidé vnímají ČSOB jako společensky odpovědnou firmu a vědí o našich veřejně prospěšných aktivitách. Je to pro nás samozřejmě také impuls do dalších let, abychom i nadále pokračovali v tom, co děláme – nejen v oblasti filantropie, ale také odpovědného a udržitelného podnikání. To v případě ČSOB stojí na čtyřech pilířích: finanční gramotnosti, odpovědnosti k životnímu prostředí, podpoře podnikání a longevity,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Výroční večer se uskutečnil 23. května v Pražské křižovatce. Kromě předávání cen si účastníci společně připomněli nejvýznamnější filantropické příběhy jednotlivců i firem, program byl navíc doplněn o odpolední panelovou diskuzi na téma „Budoucnost filantropie“. Od roku 1998 Nadace Via ocenila 123 příběhů a v letošním roce se z nich při příležitosti oslavy dvacetileté existence rozhodla vybrat právě dvacet nejsilnějších. Příběhy byly rozděleny do 4 kategorií – Individuální filantropie, Regionální filantropie, Mladý filantrop a Dobrá firma. V poslední zmíněné kategorii zvítězila právě ČSOB, která byla takto oceněna za svojí prospěšnost, systematičnost a promyšlenost finanční i nefinanční podpory dobročinných projektů.

Banka se společenské odpovědnosti dlouhodobě a koncepčně věnuje, přičemž záběr veřejně prospěšných aktivit je nebývale široký – od profesionalizace neziskovek, přes podporu vzdělávání studentů, komunitního života a sousedských vztahů, až třeba po dobrovolnictví vlastních zaměstnanců v podobě odborné i manuální pomoci.  Mezi unikátní projekty patří i Karta dobré vůle, díky níž klienti při svých platbách přispívají na veřejně prospěšné projekty. Filantropie započala v ČSOB již v devadesátých letech, kdy banka spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové pomocí stipendií podporovala zdravotně postižené a sociálně slabší studenty, a v této podpoře díky Fondu vzdělávání stále pokračuje.