Ukrajina dnes oficiálně spouští elektronickou platformu pro přeshraniční obchod s elektřinou

Praha, Kyjev | 8. srpen 2017 – Společnost Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, vytvořila pro potřeby společnosti Ukrenergo, ukrajinského národního provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy, elektronickou platformu pro přeshraniční obchod s elektřinou. Jde o první krok zásadní reformy ukrajinského energetického systému, jejímiž cíli jsou liberalizace a transparentnost trhu s elektřinou na Ukrajině a propojení ukrajinské energetické přenosové soustavy s kontinentální evropskou sítí ENTSO-E. Platforma je dnes v Kyjevě slavnostně uváděna do provozu.

Ukrajina je zcela soběstačná z hlediska výroby elektrické energie, její přenosová síť je však dosud z drtivé části napojena na východoevropsko-asijskou síť IPS/UPS, která zahrnuje většinu států bývalého SSSR a je fakticky ovládaná Ruskem. Vzhledem ke složité politicko-ekonomické situaci země je téměř vyloučeno, aby Ukrajina v rámci této sítě s elektřinou smysluplně obchodovala. Proto bylo rozhodnuto o vybudování systému, který umožní postupně vytvořit standardní obchodní prostředí,“ říká Jan Konrád, obchodní ředitel a specialista na energetiku společnosti Unicorn.

Ve výběrovém řízení na realizátora elektronické platformy pro přeshraniční obchod s elektřinou zvítězila společnost Unicorn, která má s podobnými projekty zkušenosti z řady evropských zemí a jejíž informační systém Damas MMS byl vytvořen právě pro potřeby provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů.

Jsme vděční kolegům ze společnosti Unicorn za jejich aktivní účast na projektu. Dodrželi své sliby, dodali a naimplementovali kvalitní řešení. Společně jsme překonali všechny problémy a jsem rád, že mohu konstatovat, že se nám podařilo spustit úspěšnou platformu, která je jedním z prvních kroků integrace trhu elektrické energie Ukrajiny a EU,“ řekl na dnešním slavnostním setkání Vadim Horjuško, ředitel pro automatizaci a IT společnosti Ukrenergo.

Jediným místem, které v tuto chvíli může reálně obchodovat s elektrickou energií směrem z Ukrajiny na západ, je tzv. Burštýnský ostrov, jehož centrem je uhelná elektrárna Burštýn s instalovaným výkonem 2 300 MW. Elektrárna, která leží nedaleko polských hranic, byla i s celým spádovým regionem připojena k západoevropské síti již v roce 2002 a úspěšně exportuje elektřinu na Slovensko, do Maďarska a do Rumunska. V rámci ukrajinské elektroenergetické přenosové soustavy však jde o víceméně izolovanou oblast, která „žije svým vlastním životem“.

V příštích letech Ukrajinu čeká postupné propojování elektroenergetické přenosové soustavy se soustavami okolních států, především pak s Moldávií, která rovněž zahájila reformu svého energetického systému, přičemž v řadě kroků postupují obě země v souladu.

Čím více bude Ukrajina zapojena do volného trhu s elektrickou energií, tím větší výhody z toho budou zemi plynout,“ vysvětluje Jan Konrád. „Dosavadní systém výroby elektrické energie privátními dodavateli je totiž vázán na státem garantované výkupní ceny elektřiny, které jsou zpravidla vyšší než evropské tržní ceny. To je prostředí, které nahrává korupci, nejrůznějším spekulacím a v neposlední řadě negativně dopadá na peněženky Ukrajinců. Možnost volně prodávat přebytky elektřiny nebo v zahraničí nakupovat levnější elektřinu, je významným krokem v nastavení férového a transparentního energetického trhu na Ukrajině.

Při tvorbě platformy byl kladen maximální důraz na její zabezpečení před kybernetickými útoky; Ukrajina průběžně zaznamenává pokusy o průnik do své kritické infrastruktury.

Jak je v Unicornu obvyklé, práce na projektu byla týmovou záležitostí, na které se podíleli jak naši kolegové z kyjevské pobočky, kteří poskytli znalost místního prostředí a budou o chod a rozvoj platformy pečovat i v příštích letech, tak naše týmy z Hradce Králové a z Plzně, které se specializují na realizaci našich energetických projektů na platformě Damas,“ dodává Jan Konrád, který v Kyjevě se zástupci Ukrenergo a ukrajinských státních institucí dojednával spuštění platformy.

Technická specifikace

Elektronická platforma pro přeshraniční obchod s elektřinou pro společnost Ukrenergo je postavená na platformě Damas MMS. Damas je komplexní informační systém, který pokrývá obchodní procesy týkající se trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami, jejich vyhodnocení a zúčtování, jakož i správy mezinárodních přenosů energií, řízení úzkých míst a mezinárodní spolupráce.

Hlavním předmětem dodávky na Ukrajině byl subsystém Přenosových služeb. Mezi klíčové business moduly dodaného řešení Unicornem patří:

  • Aukce přenosových kapacit v ročním, měsíčním a denním horizontu.
  • Správa kapacitních práv
  • Sekundární trh (převody a další prodej kapacit)
  • Krácení kapacit a redukce přenosů v reálném čase
  • Správa nominací
  • Automatizovaná výměna dat s účastníky trhu a příslušnými autoritami.

Platforma je propojena s dalšími systémy, např. s finančním systémem Ukrenergo a přenosovými systémy sousedních států. Unicorn zajišťuje provozní podporu a další rozvoj platformy pro přeshraniční obchod s elektřinou, a to na základě dohodnutých úrovních podpory (SLA).

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Další informace o Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Ludmila Třeštíková Lucie Peřinová
Marketing Manager | Unicorn Senior Account Manager | Move up, s.r.o
Ludmila.Trestikova@unicorn.com Lucie.Perinova@moveup.cz
tel.: +420 735 701 468 tel.: +420 777 728 090