DHL Supply Chain zavádí do logistiky chytré brýle

  • Mezinárodní testy dokládají stabilitu a přínosy tohoto řešení
  • Zvýšení produktivity v průměru o 15 procent při nižší chybovosti a lepším hodnocení uživateli

Praha, 29. srpna 2017: Společnost DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku koncernu Deutsche Post DHL Group, úspěšně dokončila globální pilotní projekty pro využití rozšířené reality a zavádí řešení Vision Picking do dalších svých skladů na celém světě jako nový standard ve vychystávání zboží. Zaměstnanci DHL nosí chytré brýle, které postupně promítají pracovní instrukce a pokyny do zorného pole uživatele, například kde se nalézá hledaná položka a na jaké místo na vozíku ji má umístit. Tím odpadá potřeba písemných návodů. Pracovník, připravující zboží k odběru, má volné ruce, takže může pracovat efektivněji a snadněji. V mezinárodních testech vedla tato skutečnost k průměrnému zvýšení produktivity o 15 procent a zároveň ke snížení chybovosti. Uživatelsky přívětivé a intuitivní řešení kromě toho zmenšilo na polovinu časovou náročnost zapracování a školení nových zaměstnanců.

„Digitalizace není pro DHL Supply Chain pouhou vizí nebo programem, nýbrž realitou, z níž v každodenním provozu profitujeme nejen my, ale také naši zákazníci. Oceňují vyšší produktivitu a používání inovativní techniky ve svých skladech,“ říká Markus Voss, IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain.

Po dokončení programu pilotních testů v USA, kontinentální Evropě a Velké Británii zavádí nyní DHL řešení Vision Picking trvale do svých skladů. Technologie, prověřená v různých odvětvích od informačních technologií přes obchod až po spotřební zboží, je v současnosti již v takovém stádiu vývoje, že ji lze používat jako standardizované zákaznické řešení, které umožňuje rychlejší a snadnější implementaci do provozů zákazníků. Zároveň díky větší rychlosti a nižší chybovosti při vychystávání vede k vyšší produktivitě.

Zaměstnanci ve skladech používají moderní technologii s nadšením a mimořádně pozitivně hodnotí nízkou hmotnost chytrých brýlí i skutečnost, že mají volné ruce. „S úspěšným průběhem pilotní fáze jsme velmi spokojeni a máme radost, že můžeme technologii využívající rozšířenou realitu zařadit do naší standardní nabídky,“ dodává Voss. „Jako jedna z prvních logistických společností, která tuto technologii využívá, tak stanovujeme nová měřítka v oblasti vychystávání zboží.“

Společnost DHL spolupracovala v rámci pilotní fáze se třemi partnery. Ubimax poskytl software pro rozšířenou realitu xPick. Jako hardware nalezly uplatnění nedávno představené chytré brýle Glass Enterprise Edition společně s modely Vuzix M100 a M300. Podobně slibné výsledky lze očekávat i u dalších studií realizovatelnosti, které v současnosti ještě probíhají s jinými partnery v Asii a Austrálii. DHL nyní na základě úspěchu svého programu Vision Picking zkoumá další možnosti využití technologií s rozšířenou a virtuální realitou, například pro školení, údržbu nebo výpočty rozměrů zásilek.

Na adrese https://www.youtube.com/watch?v=CMwgXcPVAR8 naleznete video projektu.

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Rodina divizí DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro elektronický obchod, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. DHL spojuje pevně a spolehlivě lidi i byznysy, přes 350 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, což umožňuje plynulý globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, časem prověřený závazek v oblasti společenské zodpovědnosti a bezkonkurenční přítomnost na rozvíjejících se trzích, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2016 více než 57 miliard EUR.

Označeno tagem