United we click – Google Premier Partner agentury z regionu východní a střední Evropy vytvořili BlueAlliance.

Devět Premier Google Partner agentur ze střední a východní Evropy, které se specializují na digitální marketing, podepsalo dohodu o mezinárodní obchodní spolupráci ve výše uvedeném regionu.

BlueAlliance vznikla jako platforma pro obchodní spolupráci devíti evropských agentur z Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Cílem zakládajících členů BlueAlliance je rozšířit svou činnost mimo domovské státy a nabídnout tak klientům služby na ostatních trzích střední a východní Evropy. Hlavní myšlenka dohody spočívá v koordinaci jednotlivých aktivit a výměně zkušeností a postupů, které jsou založeny na znalosti místních trhů a chování zákazníků.

První kroky směřující ke spolupráci byly učiněny v roce 2016 a vedly k založení partnerství, které propojuje agentury s podobnými hodnotami, cíli a zaměřením. Každá z agentur je zcela nezávislá, s dlouhodobými zkušenostmi a výbornou znalostí oboru digitálního marketingu – všechny jsou certifikované jako Google Premier Partner. Agentury, které jsou součástí aliance, jsou profesionálové na svých místních trzích ve stejných oblastech jako agentura Bluerank: v digitální analytice, SEO, v placeném vyhledávání a v sociálních médiích.

BlueAlliance v současnosti sdružuje devět členů:

  • Aweb (Ukrajina),
  • Bluerank (Polsko),
  • Effectix.com (Česká Republika),
  • eStrategai (Litva),
  • Growww Digital (Maďarsko),
  • INTREN (Maďarsko),
  • KG Media (Chorvatsko),
  • Pizza SEO (Slovensko),
  • WebDigital (Rumunsko).

BlueAlliance byla založena za účelem pomoci zákazníkům všech zapojených agentur s rozvojem a rozšířením na další trhy střední a východní Evropy.

Dohoda, na základě které vzniklo partnerství BlueAlliance, byla podepsána během workshopu zaměřeného na výměnu znalostí a zkušeností v oboru, který se konal na konci srpna v hlavním sídle agentury Bluerank v Polsku. Zahajovací schůzky se zúčastnili také představitelé polské pobočky společnosti Google.

BlueAlliance v číslech – 388 expertních certifikací, 317 zaměstnanců, 1474 aktuálně běžících projektů, 61 lokálních i mezinárodních oceněními, ve správě přes 390 milionů korun media budgetu klientů.

Přímé citace účastníků:

Pevně věřím, že jedině lokální agentury, lídři v oboru, mají nejlepší povědomí o vývoji trhu v daném regionu. Kromě znalosti jazyka mají tyto agentury také znalosti o zvycích a specifickém chování internetových uživatelů v konkrétní zemi – vysvětluje Karol Veleba z Effectix.com.

Jsem velmi rád, že naše iniciativa byla nadšeně schválena i ostatními agenturami sdruženými v Google Premier Partners. Znamená to totiž, že společnými silami otevíráme našim zákazníkům dveře na ostatní trhy a umožňujeme jim rozšiřovat svoji působnost v Evropě, zejména proto, že zanedlouho se k BlueAlliance připojí další noví členové – dodává Zbigniew Nowicki z agentury BlueRank.

BlueAlliance garantuje, na rozdíl od podobných globálních dohod, všem sdruženým agenturám nezávislost a právo užívat svoje vlastní jméno i logo. Takový přístup podporuje transparentnost v rámci obchodních vztahů a stvrzuje povahu partnerství, kterého si skutečně vážíme – zdůrazňuje Karol Veleba z Effectix.com.

Hashtagy:

#BlueAlliance

#UnitedWeClick

#CEEPremierPartnersAlliance

Web:

http://bluealliance.eu/

 

Reklamy