Česko navzdory chytrým technologiím zaostává v produktivitě práce. Na vině je malý zájem pracovníků je využívat

Produktivita práce dosahuje v současnosti v Česku pouze 77 procent úrovně Německa. Za posledních 10 let vzrostla o pouhých 6 procent. Nárůst produktivity práce je přitom spojován především se zaváděním nových technologií, kde se ochota českých firem je přijímat dlouhodobě pohybuje na úrovni téměř 90 % našeho západního souseda. Důvodem tohoto rozporu je nízká míra jejich praktického využití způsobená zejména nedostatečnou podporou při jejich zavádění a nízkou motivací zaměstnanců je aktivně používat. Údaje vyplývají z analýzy ekonoma Aleše Michla, kterou představil ve čtvrtek 9. listopadu na konferenci Čas digitálních týmů.

A. Michl.jpg

To, že firma nakoupí nejnovější technologie, ještě automaticky nemusí znamenat, že tím zvýší svou produktivitu práce. Základním předpokladem toho totiž je, aby zaměstnanci firmy tyto technologie skutečně začali využívat. K tomu jim ale nepostačí samotné technické vybavení, potřebují také chytrý software, který jim umožní naplno využít potenciál technologií, a zároveň i lepší edukaci a podporu ze strany zaměstnavatele,“ uvádí Aleš Michl. Podle něj by dnešním tempem růstu produktivity práce Česko dohnalo Německo nejdříve za 40 let. Firmy se přitom již nyní potřebují vyrovnat s rostoucími nároky na výši mezd, které se dnes v ČR pohybují na zhruba 30 % Německa a jen v několika následujících letech pravděpodobně skokově vzrostou téměř na polovinu.

V dnešní době tráví tzv. znalostní pracovníci v průměru 37 % pracovního času na schůzkách. „Připočteme-li k tomu ještě čas na cestování, jsme zhruba na polovině pracovní doby. Tento čas i náklady na cestu by přitom pracovníci mohli snadno ušetřit díky častějšímu využívání možností digitální spolupráce. Kromě tradičních nástrojů pro vzdálenou spolupráci jako e-mail nebo telefon se nabízejí i moderní videokonferenční řešení, která díky audiovizuálnímu kontaktu a možnosti sdílet a společně upravovat dokumenty dokážou nahradit řadu klasických schůzek,“ uvádí Jan Račanský, specialista na komunikaci a spolupráci společnosti Anect. Zaměstnanci ale tuto možnost zatím mnohdy nechtějí využívat z důvodu kolísavé kvality přenosu zvuku a obrazu a omezeného okruhu uživatelů, se kterými se mohou spojit. Právě na tento problém reaguje nový nástroj společnosti Anect Awow online schůzky, který podporuje jak specializované videokonferenční systémy, tak klasické PC prostředí a mobilní platformy.

Adam Kempný, konzultant společnosti Anect, pak upozornil na to, že ve firmách často panuje i opačný nesoulad mezi úrovní hardwarového a softwarového vybavení: „Pokud ve firmě nainstaluji nový program, který sice skvěle funguje na nejmodernějších technických zařízeních, ale polovina zaměstnanců pracuje na starých počítačích s výrazně nižším výkonem, který neumožňuje jeho využití v odpovídající kvalitě, nemohu potom očekávat, že nový software budou využívat.

Důležitou roli při prosazování nových technologií ve firmě pak hraje také dostatečná motivace zaměstnanců k jejich používání. „Nástroje pro digitální spolupráci mohou významně přispět nejen ke zvýšení produktivity práce, ale také poskytnout pracovníkům daleko větší flexibilitu a lepší možnosti skloubit práci se soukromým životem. Řadu věcí totiž díky nim snadno zvládnout vyřídit i z domácí kanceláře nebo třeba na cestách,“ říká Jan Račanský. Firmy ovšem musejí být ochotné tyto flexibilní formy spolupráce svým zaměstnancům umožnit.

Trend produktivity práce

HDP: počet zaměstnanců

Stát Před 10 lety Před 5 lety Nyní

Německo 100 % 100 % 100 %

ČR 71 % Německa 72 % Německa 77 % Německa

USA 131 % Německa 134 % Německa 129 % Německa

HDP: odpracované hodiny

Stát Před 10 lety Před 5 lety Nyní

Německo 100 % 100 % 100 %

ČR 57 % Německa 56 % Německa 59 % Německa

USA 107 % Německa 107 % Německa 101 % Německa

Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2017

O společnosti Anect

Anect a.s. je předním dodavatelem integrovaných řešení a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií s velkým důrazem na ICT bezpečnost. Kromě bezpečnosti se společnost dlouhodobě věnuje také infrastruktuře ICT, komunikaci a spolupráci, datovým centrům a provozu a řízení ICT. Napříč těmito oblastmi pak nabízí řízené služby, projektové řízení, manažerské poradenství, integraci produktů a služeb včetně prodeje a instalace vybraných technologií. Svá řešení realizuje zejména u zákazníků z oblasti finančních institucí, veřejného sektoru, výroby, médií a dalších služeb. Na trhu působí od roku 1993 a v současnosti zaměstnává více než 150 zaměstnanců v kancelářích v Praze, Brně, Plzni a Bratislavě.