Publicis One navázal úzkou spolupráci s Medianem

Skupina komunikačních agentur Publicis One spolupracuje s výzkumnou agenturou Median a je pravidelným odběratelem dat crossmediálního měření adMeter 1000.

Technologie sběru dat pro adMeter 1000 je nezávislá na cookies, a proto tomuto projektu v reflexi nyní velice diskutované ePrivacy a GDPR nehrozí žádné vážnější výpadky v měření návštěvnosti internetových stránek na daném panelu respondentů. Median dodává data adMeter 1000 pro Publicis One ve vlastním analytickém a plánovacím softwaru Kiwi a Fenix.

Další velkou výhodou je pokrytí měřených médií, a to díky přístupu k informacím jak o návštěvnosti doposud nezávisle neměřených on-line kanálů, tak i o vzájemných konzumačních překryvech hlavně mezi TV a on-line video kanály, což je pro strategické crossmediální plánování klíčové. Klíčové je rovněž reálné měření crossmediální konzumace napříč hlavními mediatypy. Agentury ze skupiny Publicis One se už tedy nemusí spoléhat pouze na hybridní modelování a propojování dat, ale mají detailní náhled na unikátní i synergické zásahy jednotlivých mediálních kanálů v kampaních jednotlivých klientů.

„Data adMeter 1000 nám přinášejí ucelený obrázek o crossmediální konzumaci hlavních mediatypů,“ uvádí Michal Šeda, ředitel analytické a výzkumné divize Publicis One Ninah. „Díky těmto datům jsme schopni vytvořit detailní časový snímek konzumace médií (včetně např. multiscreeningu, TV sledovanosti mimo domov nebo potenciálu internetové reklamy v mobilních aplikacích), analyzovat a zohledňovat v našich mediaplánech výkyvy ve sledovanosti způsobené nestandardními událostmi, jako jsou např. sportovní přenosy nebo volby, plánovat na jakýkoliv časový úsek a definovat si libovolné cílové skupiny.“

„Pro Median je pochopitelně klíčové, aby se potřeby našich klientů při práci s daty plně odrážely ve funkcionalitách našeho softwaru,“ doplňuje Josef Fišer, obchodní a marketingový ředitel projektu adMeter. „Pasivně měřená crossmediální data ze své podstaty nabízejí celou škálu nových analytických a především plánovacích možností. Proto jsem rád, že se nám během naší dosavadní spolupráce s Publicis One společně podařilo software dále rozvinout, konkrétně se jedná například o zcela nový a unikátní přístup k optimalizačním algoritmům nebo o způsob prioritizace požadavků při plánování crossmediálních kampaní,“ uzavírá Fišer.

O Publicis One

Publicis One je globální podnik v oblasti komunikací, který pod jednou střechou spojuje agenturní schopnosti a odborné znalosti Publicis Groupe. Publicis One je vybudovaný okolo zájmů svých klientů a uznává současnou potřebu specializace a zároveň integrace, která se aktuálně projevuje v marketingu. V čele společnosti Publicis One stojí Jarek Ziebinski, Global CEO. Společnost funguje napříč čtyřmi odvětvími Publicis Groupe: Publicis Communications (Publicis Worldwide s MSLGROUP, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi a BBH), Publicis Media (Starcom, Zenith, MediaVest | Spark, Optimedia | Blue449), Publicis.Sapient (SapientNitro, DigitasLBi, Razorfish, Sapient Consulting) a Publicis Health (Digitas Health, Publicis LifeBrands, Saatchi & Saatchi Wellness). Publicis One má více než 8000 zaměstnanců v 50 zemích a funguje napříč Latinskou Amerikou, Evropou, Středním východem, Afrikou a Asií. Spojuje nás touha Publicis Groupe předávat klientům hodnotu „V jednotě je síla“ („The Power of One“). Sledujte novinky společnosti Publicis One na sítích Facebook | Twitter | LinkedIn.

O Median, s.r.o.

Společnost Median je přední výzkumná agentura s dlouholetou tradicí v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, v jejímž čele stojí její zakladatel Přemysl Čech. Navrhujeme komplexní řešení šité zákazníkovi na míru včetně konzultací. Poskytujeme seriózní a inovativní přístup v oblasti mediálních, marketingových a sociálně politických výzkumů, a to od počátečního návrhu až po analýzu, zpracování dat a závěrečná doporučení. Vysoká kvalita našeho výzkumu je dána používanými výzkumnými metodami, kontinuálním vývojem v oblasti technologií i širokou základnou tazatelů a respondentů v České a Slovenské republice. Nabízíme vlastní softwarové nástroje pro efektivní marketingové plánování v oblasti médií a reklamy. Vyvíjíme vlastní moderní technická řešení pro efektivní vedení výzkumu, např. Wheeluator nebo adMeter. Kromě mediálních projektů máme bohaté zkušenosti v oblasti sociologických výzkumů, spotřebitelských výzkumů a výzkumů značky. Práci s daty podporujeme vývojem vlastního softwaru, vytváříme aplikace na zakázku, a to libovolného zaměření i rozsahu. Více o nás se dozvíte na našem webu, Facebooku nebo Twitteru.