Adform odhalil největší síť podvodných internetových robotů, pojmenoval ji HyphBot

Výzkumný tým dánské technologické společnosti Adform odhalil dosud největší zaznamenanou síť podvodných internetových robotů a falešných stránek, která svým rozsahem překonala i nedávno objevenou síť nazvanou ‚Methbot‘ až 4krát.

Adform je globální technologická platforma pro nákup bannerové reklamy v RTB (Real Time Bidding) a v současné době nejvyužívanější platformou v ČR. Veškeré transakce společnosti Adform v programatickém ekosystému jsou monitorovány sofistikovanými detekčními mechanismy, zabraňujícími nakoupení podvodných zobrazení. Výzkumný tým společnosti na odhalení sítě pracoval poslední dva měsíce, přičemž dne 21. listopadu 2017 společnost zveřejnila své nálezy společně se studií, detailně popisující metodologii detekce podvodného schématu. Před zveřejněním svých nálezů společnost informovala příslušné úřady v nejvíce zasažených trzích, konkrétně Federal Bureau of Investigation (FBI) ve Spojených státech a Metropolitan Police ve Velké Británii. Mezi média, která informovala veřejnost o uvedených zjištěních, byl například Wall Street Journal nebo CNBC.

Nově objevená síť byla pojmenována ‚HyphBot‘, svou činnost soustřeďovala na vytváření umělého provozu na falešných doménách, které se vydávaly za známé prestižní vydavatele, jako například The Financial Times, The Economist, CNN, a další. Celkově je počet těchto domén odhadován na 34 tis. s více než 1 milionem unikátních URL. V domnění, že nakupují video reklamu na známých webech, zadavatelé reklamy z celého světa tak padli za oběť sofistikovanému podvodu. Adform odhaduje výši takto způsobené škody na 500 tis. USD denně. Zároveň společnost Adform upozorňuje, že její zákazníci byli chráněni implementovanými detekčními mechanismy, které limitovaly dopad podvodného schématu na běžící kampaně v Adform na minimum, a zároveň přispěly k jeho odhalení.  

Nález je tak dalším argumentem pro adopci nového řešení, které vyvinula nezisková společnost Interactive Advertising Bureau (IAB), nazvané Ads.txt. Řešení spočívá v implementaci jednoduchého textového souboru do kořenového adresáře webových stránek a deklaraci účtů všech technologií a partnerů, které vydavatel pro prodej reklamy využívá. Podle zveřejněné analýzy společnosti Adform, se míra adopce Ads.txt řešení na jednotlivých trzích výrazně liší, v ČR je ve srovnání s ostatními trhy zatím bohužel velmi nízká. Zástupci společnosti Adform v ČR tak apelují na internetové vydavatele k rychlé implementaci nástroje Ads.txt, který, spolu s dalšími nástroji, významně sníží riziko podobných podvodů.

O společnosti Adform

Společnost Adform je vedoucí technologickou společností v oblasti bannerové reklamy v Evropě, založena byla v Dánsku v roce 2002. V současné době má pobočky v 18 zemích v Evropě, Severní Americe, MENA i APAC, kde dohromady pracuje 750 zaměstnanců. Provozuje unikátní platformu zahrnující služby v oblasti Ad Servingu display reklamy, rich media reklamy, video, mobile, dynamické reklamy nebo produktového targetingu. Adform prostřednictvím vlastní DSP platformy již od roku 2011 umožňuje nákup bannerové reklamy v reálném čase (RTB). Více na http://www.adform.com