Czech Airlines Technics a Fakulta dopravní ČVUT v Praze budou spolupracovat v oblasti letectví

Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná společnost Českého Aeroholdingu poskytující služby v oblasti údržby a oprav letadel, a Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze uzavřely dnes memorandum o spolupráci pro oblast letectví. Organizace budou spolupracovat na vzájemných projektech, sdílet informace z oboru a propagovat propojení studia a praxe. Studenti získají možnost dlouhodobějších stáží přímo v provozu CSAT, budou se podílet na konkrétních činnostech a mohou stáže propojit i se zpracováním svých závěrečných prací.

„Jsem rád, že díky dohodě s Fakultou dopravní ČVUT v Praze rozšíříme spolupráci a budeme společně pracovat na rozvoji celé řady projektů v oblasti letectví. Uzavření spolupráce s jednou z nejlepších univerzit u nás je logickým krokem, jelikož chceme oslovit studenty, kteří by byli pro nás přínosem, zejména pro oblast inženýringu údržby a provozu letadel,“ uvedl Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics.

Obě organizace budou spolupracovat na odborných otázkách týkajících se letectví, např. na vyhodnocování provozní spolehlivosti a bezpečnosti, mimo jiné v oblasti safety při údržbě letadel. Vzájemná spolupráce bude probíhat zejména s Ústavem letecké dopravy při Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

„Podepsání memoranda potvrzuje dlouhodobý záměr propojení akademické sféry s leteckou praxí. Dosavadní výborná spolupráce bude mít oficiální záštitu a strukturu řešení dílčích vztahů. Vzniká tak synergické propojení excelence obou stran,“ řekl při slavnostním podpisu memoranda prof. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Czech Airlines Technics zároveň poskytne univerzitě vyřazené nebo poškozené díly z letadel, které budou sloužit studentům při výuce, např. k rozpoznávání konkrétních vad.

Společnost CSAT se již před podepsáním memoranda účastnila letošního první ročníku Prague Aviation Week, který fakulta pořádala od 4. do 8. prosince 2017. Součástí týdenního programu byla i neformální akce Poškoláci, na které se mohli studenti seznámit přímo se zaměstnanci CSAT a získat tak konkrétní informace o společnosti a pracovních pozicích, ale hlavně si popovídat o osobních zkušenostech a motivaci vystupujících.

Memorandum, které bylo uzavřeno na dva roky s možností prodloužení na další období, podepsal za  CSAT předseda představenstva Pavel Haleš, člen představenstva Ivan Pikl a za Fakultu dopravní ČVUT v Praze pan prof. Miroslav Svítek.

O společnosti Czech Airlines Technics

Czech Airlines Technics je dceřinou společností skupiny Český aeroholding. Zaměřuje se zejména na opravy a údržbu letadel a letecké techniky na úrovni těžké údržby (base maintenance), traťové údržby (line maintenance), údržby letadlových celků (components maintenance), podpory provozovatelů (engineering) a údržby letadlových podvozků (landing gear maintenance). Společnost provedla v loňském roce přes 100 zakázek těžké údržby na letadlech typu B737, A320 Family a ATR, přičemž podstatná část těchto zakázek byla realizována na letadlech zahraničních zákazníků. Mezi nejvýznamnější zákazníky CSAT patří České aerolinie, Finnair, Transavia Airlines, Germania, Travel Service, KLM Royal Dutch Airlines a NEOS. Nad rámec běžné údržby patří do portfolia poskytovaných služeb CSAT například realizace různých modifikací a servisních bulletinů, strukturálních oprav, výměn motorů, výměn a oprav letadlových podvozků a jiných letadlových komponentů. Za zmínku rovněž stojí modifikace Split Scimitar Winglets na letounech Boeing 737NG, kterou CSAT provedla jako první v kontinentální Evropě, a Sharklets na letounech Airbus A320.

O ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Fakulta dopravní je jednou z osmi jejích fakult. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.fd.cvut.cz.