Hackathon pro neslyšící má vítěze: Tlumočníka do kapsy

Na začátku prosince se uskutečnil první tlumočený hackathon do znakového jazyka na světě. Česká republika má tedy další prvenství. Hackathon byl zpřístupněn nejen pro neslyšící a nedoslýchavé, pro které byl připraven také přepis mluveného slova, ale také pro slyšící. Společnosti Tiché spojení, která hackathon organizovala, jde o zlepšení komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, což je také jejím posláním.

Téma komunikace bez bariér se prolínalo celým hackathonem. Cílem bylo, aby neslyšící a nedoslýchaví účastníci měli možnost vymyslet a navrhnout vlastní technologii nebo aplikaci, která by jim usnadnila komunikaci s okolím. „Chtěli jsme ukázat, že neslyšící jsou velmi šikovní, i když si to společnost často nemyslí. My sami zaměstnáváme neslyšícího, který se u nás učí programovat. Rádi jsme takovou velkou akci zpřístupnili právě skupině osob se sluchovou vadou, na kterou se často zapomíná, jelikož jejich vada není na první pohled vidět. A máme velkou radost z výsledků.“ říká Petr Vlach, CEO Tichého spojení.

30 účastníků vytvořilo 6 týmů, kterým bylo při ruce cca 20 mentorů a celý víkend se nonstop vymýšlela ta nejlepší aplikace i s návrhem, business modelem a technickým provedením. Rozhodování o vítězném projektu, který dostal 30 000Kč měla porota velmi těžké, jelikož všechny projekty byly opravdu zajímavé.

První místo získal tým s aplikací Tlumočník do kapsy, který přes noc získal přes 100 liků na FB a již první poptávky po službě. Aplikace by fungovala na principu, kdy se neslyšící může kdykoli spojit s tlumočníkem, který je zrovna online kdekoli po republice. Při nedostatku tlumočníků (40 000 neslyšících z toho cca 20 000 používá znakový jazyk a jen cca 100 tlumočníků) tento projekt porota zvolila jako vítězný, jelikož má velký sociální dopad a rychlé a snadné řešení.

Na druhém místě se umístil tým ze střední školy Valašské Meziříčí pro neslyšící a nedoslýchavé studenty s projektem Blapp. Ten se s pomocí mentora z Microsoftu snažil o vytvoření technologie, která by rozpoznala znakový jazyk a dokázala ho přepsat do textu.

Na třetím místě se umístil tým s projektem Deaf travel, který se snažil o zpřístupnění kulturních památek a různých cestovatelských portálů pro neslyšící a to takovým způsobem, že by se natáčela videa ve znakovém jazyce například o zámku či o Praze a byla poskytnuta samotným institucím.

„Práce týmů s mentory nás ohromila. Je vidět, že když jsou samotní uživatelé zapojeni do hledání řešení, tak lépe reflektují reálné potřeby neslyšící komunity a postupují rychleji,“ popisuje průběh hackathonu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve Vodafonu a dodává: „Vítězné projekty byly tak dobré, že jsme jim hned nabídli účast v Laboratoři Nadace Vodafone.“

Tiché spojení:

Tiché spojení je cloudová služba, která zajištuje online komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými zákazníky pomocí textového přepisu mluvené řeči či prostřednictvím tlumočení do znakového jazyka. Tato služba se tak hodí na každou pobočku či do každé společnosti, kde se zaměstnanec může setkat tváří v tvář s neslyšícím či nedoslýchavým klientem. Služba navíc umožňuje zaměstnávání neslyšících.