Podle 76 % manažerů je umělá inteligence klíčová pro úspěch provozní strategie

Praha, 27. prosince 2017 – Společnost Lenovo Data Center Group na konferenci Supercomputing 2017 oznámila vznik nových iniciativ, které mají zákazníkům pomoci osvojit si umělou inteligenci a udělat z ní v jejich firmách realitu, jež přispěje k lepším hospodářským výsledkům. Umělá inteligence je v současnosti celou řadou firem považována za strategickou prioritu. V průzkumu uvedlo 76 procent dotázaných manažerů, že umělá inteligence je klíčová pro úspěch jejich provozní strategie. Téměř dvě třetiny respondentů zároveň uvedly, že technologie jsou zásadní pro dlouhodobý růst jejich organizace. Zvyšuje se poptávka po kapacitách pro strojové učení využívajících vysoce výkonných výpočetních technologií, které dokážou informace zpracovávat, vytvářet nové pohledy na věc a podepřít klíčové pokroky v oblasti podnikání i vědy.

Umělá inteligence má už nyní hluboký dopad na strategii tradičních podniků i na vědecký výzkum. Většina vedoucích manažerů si to uvědomuje a považuje umělou inteligenci za prioritu pro příští rok. Aby firmy mohly doopravdy těžit z obrovského množství dnes dostupných dat, musí přijmout umělou inteligenci jako nástroj, který jim pomůže dosáhnout úspěchu v současném silně konkurenčním prostředí,“ řekl Kirk Skaugen, prezident Lenovo Data Center Group. „S našimi nově otevřenými globálními inovačními centry pro umělou inteligenci a rozsáhlým portfoliem produktů a služeb jsme zavázáni pomáhat podnikům uvádět jejich projekty umělé inteligence v život,“ dodává.

Lenovo a jeho zákazníci dělají z umělé inteligence realitu

Lenovo spolupracuje se zákazníky při objevování schopností umělé inteligence a umožňuje inovativní výzkum, který posouvá vpřed humanitární úsilí, jako je hledání léků proti chorobám nebo poznávání skutečných dopadů klimatických změn, například v zemědělství. S tím, jak se voda vhodná pro využití v zemědělství stává stále vzácnější, je klíčové včas rozpoznat místa, kde je jí nedostatek. Stávající vodní zdroje lze pak lépe spravovat, a minimalizovat tak negativní dopady nedostatku vody na produkci potravin.

Výzkumníci Státní univerzity Severní Karolíny (NCSU) spolupracují na řešení této globální výzvy se společností Lenovo. Využívají umělou inteligenci k analýze snímků zemského povrchu pořízených z oběžné dráhy. NCSU následně využívá algoritmů hloubkového učení k tomu, aby na snímcích dokázala rozpoznat obdělávaná území, monitorovala stav půdy a poměřovala potřebu vody s dostupnými vodními zdroji. Díky tomu pak vznikají kvalitní mapy příliš suchých oblastí.

Na londýnské University College (UCL) pak výzkumníci rekonstruují srážky částic s velkou energií z experimentu ATLAS v největším světovém urychlovači částic v CERNu. Díky spolupráci se společností Lenovo se výzkumníci UCL snaží použít umělou inteligenci tak, aby jim pomohla rekonstruovat trajektorie částic pomocí zobrazovacích dat z projektu ATLAS mnohem efektivněji než tradiční metody.

Lenovo Data Center Group investuje do výzkumu a vývoje částku 1,2 miliardy dolarů a provozuje tři nová inovační centra pro umělou inteligenci: v Morrisville v Severní Karolíně, v německém Stuttgartu a v čínském Pekingu. Jde o místa, kde se zákazníci mohou dozvědět, jak dokáže umělá inteligence přispět k řešení jejich největších podnikatelských či vědeckých výzev. Více než 100 vědců a vývojářů umělé inteligence ze společnosti Lenovo spolupracuje na tom, aby vyvinuli řešení založená na umělé inteligenci, jako je například skenování tomografických snímků pacientů s cílem najít nádory a pomoci lékařům stanovit diagnózu. Zákazníci společnosti Lenovo mohou navštěvovat inovační centra i na dálku a mají možnost testovat a vylepšovat svoje aplikace na systémech optimalizovaných pro vysoký výkon.

Budoucí přijetí či nepřijetí umělé inteligence často závisí na poznatcích, které se teprve nyní utvářejí. Lenovo však má nyní znalosti a schopnosti potřebné na to, aby se projekty zákazníků z oblasti umělé inteligence doopravdy uskutečnily.

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé stroji nahrazeni nebudou. Stroje nám však mohou v každodenním životě pomáhat rozšířit možnosti v každém aspektu našeho života. To je vize, které říkáme rozšířená inteligence. Práce s umělou inteligencí je komplexní závazek. Vyžaduje významnou výpočetní sílu a vysokou úroveň technických znalostí i talentu. To vše ovšem nemusí být našim zákazníkům okamžitě dostupné,“ říká Madhu Matta, viceprezident a hlavní manažer segmentu umělé inteligence a HPC ve společnosti Lenovo DCG. „Vytvořili jsme rozsáhlý ekosystém, který nám umožňuje poskytovat zákazníkům podporu na každém kroku jejich cesty za poznáváním strategií umělé inteligence a využitím síly rozšířené inteligence,“ dodává.

Umělá inteligence, strojové učení a hloubkové učení vyžadují pro svoje správné fungování flexibilní infrastrukturu optimalizovanou pro vysoce výkonné výpočetní technologie (HPC). Aby Lenovo vyšlo zákazníkům v tomto ohledu vstříc, přináší dvě řešení, která jsou navržena speciálně s ohledem    na budoucnost:

  • Nové grafické procesory pro servery ThinkSystem SD530 zahrnující podporu nejnovějších akcelerátorů Tesla V100 založených na architektuře NVIDIA Volta a procesorů z rodiny škálovatelných systémů Intel Xeon. Servery ThinkSystem SD530 se snadno přizpůsobí zákazníkům hledajícím sílu a škálovatelnost pro provoz rozsáhlých a komplexních prostředí založených na vysoce výkonných výpočetních technologiích. S novými akcelerátory Tesla V100 se servery ThinkSystem SD530 stávají silnou volbou pro praktické využití aplikací umělé inteligence včetně testování vysoké zátěže.
  • Lenovo inteligentní počítačový orchestrátor (LiCO), silný nástroj pro správu s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním, jež pomáhá urychlit vývoj aplikací umělé inteligence. LiCO zahrnuje nejpopulárnější rámce pro umělou inteligenci s otevřeným zdrojovým kódem, monitoruje trénink neutrálních sítí, plánuje zátěž umělé inteligence v multiprojektových prostředích a je schopné fungovat na řešeních od různých dodavatelů.

Nejnovější hardwarové a softwarové přírůstky do portfolia vysoce výkonných výpočetních technologií Lenovo nabízí v kombinaci s otevřením tří světových inovačních center pro konzultace a testování zákazníkům.

Pro nejnovější informace sledujte Lenovo na Twitteru www.twitter.com/LenovoCZ nebo na Facebooku: www.facebook.com/lenovocz. Informace o serverech naleznete na www.thinkserver.cz.

Lenovo, společnost s obratem 43 miliard USD a člen globálního žebříčku Fortune 500, je lídr v poskytování inovativních řešení pro datová centra a spotřebitelských a komerčních technologií. Portfolio vysoce kvalitních a bezpečných produktů a služeb zahrnuje počítače (včetně legendární značky Think a vícerežimové YOGA), pracovní stanice, servery, storage, síťová řešení a software (včetně řešení ThinkSystem and ThinkAgile), chytré televize a rodinu mobilních produktů, jako jsou chytré telefony (včetně značky Motorola), tablety a aplikace. Další informace o společnosti Lenovo jsou k dispozici na www.lenovo.cz.

Reklamy