Nezávislí obchodníci opustili Svaz obchodu, členství jim nic nepřinášelo

Praha, 12. ledna 2018 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) opustila s novým rokem Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Členství v organizaci ukončila z důvodu rozdílných zájmů. Zatímco AČTO hájí zájmy českého nezávislého maloobchodu, SOCR vystupuje zejména ve prospěch zahraničních obchodních řetězců a klíčové problémy tradičního trhu neřeší.
O vystoupení ze Svazu obchodu rozhodla valná hromada AČTO v červenci minulého roku a to z důvodu nezájmu vedení SOCR o problémy českého nezávislého obchodu, jehož podmínky pro fungování jsou v mnoha směrech velmi specifické. „Dlouhodobě jsme necítili podporu pro naše klíčová témata. Nechceme se rozejít ve zlém, nemůžeme ale být členy organizace, s jejímiž myšlenkami nesouhlasíme. Tříleté členství nám prakticky nic nepřineslo, naopak jsme se stali účastníky hry, kterou nechceme hrát. Nebráníme se však budoucí spolupráci na společných tématech, ovšem nikoliv jako členové, ale jako rovnocenní partneři,“ vysvětluje důvody odchodu předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Ve společném zájmu vidí Asociace českého tradičního obchodu prostor pro řešení témat jako je efektivní dokončení aplikace EET do praxe či zákon o významné tržní síle, který čeští i zahraniční obchodníci považují za nedostatečný a selektivní. Zákon např. vůbec neřeší významnou tržní sílu dodavatele vůči obchodníkovi či producenta vůči dodavateli a vyžaduje tak novelizaci. Naopak rozdílné názory panují v otázce používání praktiky predátorských cen, prodej zboží za cenu nižší, než jsou náklady obchodního řetězce na jeho pořízení, totiž vede ve svém důsledku k poškozování ostatních tuzemských prodejců i potravinářů, kteří nejsou schopni tomuto tlaku čelit.

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 18 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova a odbyt regionálních potravin. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO, spustilo AČTO na konci listopadu 2016.

Reklamy