V Evropě i v Česku se mají nejlépe ajťáci

Hradec Králové, 6. února 2018 – Mnozí Evropané (65 %) se vyjadřují ke své finanční situaci kriticky. Čtvrtině (25 %) obyvatel zkoumaných evropských zemí* na konci měsíce nezbývají žádné prostředky a jejich měsíční příjem často jen stěží dostačuje na pokrytí životních nákladů. Dalších 40 % Evropanů s penězi vyjde, ale neplánované výdaje jsou pro ně velký problém. Pouze 29 % respondentů zbývají po uhrazení každodenních výdajů peníze, které mohou spořit. O peníze se nemusí obávat 6 % dotazovaných Evropanů. Toto jsou závěry reprezentativního průzkumu společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, kterého se zúčastnili respondenti ze sedmi evropských zemí. Průzkum srovnával odpovědi od zaměstnanců pracujících ve službách, obchodě, stavebnictví, dopravě a logistice, financích, IT, zdravotnictví, vzdělávání a uniformovaných složkách.

V Evropě i v Česku se mají nejlépe ajťáci

V České republice hodnotí nejlépe svoji finanční situaci zaměstnanci v oboru IT a příslušníci uniformovaných sborů, se svým příjmem nejhůře vycházejí zaměstnanci ze sektoru prodeje a služeb. Na evropské úrovni se vnímání vlastní finanční situace v jednotlivých odvětvích velmi liší. Nejlépe svoji finanční situaci hodnotí respondenti pracující v oboru IT a finančních služeb, ze kterých svou finanční situaci hodnotilo jako dobrou nebo velmi dobrou 46 %, resp. 42 % dotazovaných. V oboru služeb a dopravy a logistiky to bylo pouze 30 %. Se svými financemi jsou nejspokojenější Evropané pracující v IT sektoru ve Španělsku (61 % spokojených respondentů).

Polovina účastníků má úspory maximálně ve výši tří měsíčních platů

Pětina (21 %) Evropanů má úspory ve výši maximálně jednoho měsíčního příjmu. Dalších 29 % respondentů má pak úspory ve výši dvou až tří měsíčních platů, tedy celkem polovina Evropanů má v nejlepším případě úspory ve výši tří měsíčních platů. Němci se zde umísťují pod evropským průměrem: i přestože se sami označují za spořivý národ, 46 % respondentů má úspory pouze do výše tří měsíčních platů. „Zejména ve východní Evropě mají lidé často k dispozici mnohem méně rezervních prostředků: 65 % zaměstnanců v sektoru služeb v České republice a 64 %, resp. 63 %, zaměstnanců v obchodu v Rumunsku a Slovensku mají úspory nepřesahující příjem za tři měsíce,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Rezerva – ano, ale dovolit si ji mohou především bankéři a ajťáci

V průměru 57 % dotazovaných Evropanů vidí finanční zabezpečení do budoucna jako jednu ze svých priorit. „V České republice na svoji budoucí finanční jistotu myslí především zaměstnanci z oblasti školství a finančních služeb (shodně 65 % respondentů), ovšem řídit se dlouhodobým plánem úspor k zajištění této finanční jistoty, si mohou dovolit zejména respondenti z oblasti finančnictví a IT (68 %, resp. 65 %). Právě úspory nás mohou v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci zachránit před zadlužením,“ upřesňuje Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

(*) Agentura KANTAR TNS, zabývající se průzkumy veřejného mínění, zkoumala v roce 2017 jménem společnosti KRUK vliv příjmu a dostupných prostředků na spoření u respondentů v sedmi reprezentativních evropských zemích. Průzkum se uskutečnil na podzim roku 2017 v Polsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii a ve Španělsku. Zvláštní pozornost byla věnována otázce obav z finanční situace nákupnímu chování u respondentů zastupujících různá odvětví. Výzkum srovnává odpovědi z devíti oborů: služeb, obchodu, stavebnictví, dopravy a logistiky, finančních služeb, IT, zdravotnictví, vzdělávání a uniformovaných složek. Reprezentativní online průzkum využívající metodu dynamického výběru (Dynamic Sampling Method) se uskutečnil od 29. září do 19. října 2017 a v každé zemi se do něj zapojilo 1 000 osob ve věku od 18 do 65 let.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 

Reklamy
Označeno tagem